Dokumentation från tidigare seminarier

Att leva med NPF i vuxen ålder, svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering och Hälsa

 

Hur vi tillsammans kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Föreläsare: Anna Thomsson, handläggare på Vård och Omsorg (SKL)

 

Genuskompassen

 

Våld i nära relationer

 

Samverkan mot överskuldsättning

 

Arbetsförmedlingen

 

Gå tillbaka till Seminarier