Dokumentation från tidigare seminarier

Diagnos långvarig smärta – konsekvenser och rehabilitering

Föreläsare: Johanna Similä, Överläkare Specialist i smärtlindring, Catherine Lindgren Pettersson legitimerad arbetsterapeut och  Annika Olin, projektledare,  samtliga från Smärtteamet på Danderyds sjukhus Högspecialiserad Smärtrehabilitering


Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem – uppdrag och ny organisering


Insatser till unga vuxna som behöver stöd på väg mot arbete eller studier


Att leva med NPF i vuxen ålder, svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering och Hälsa


Hur vi tillsammans kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Föreläsare: Anna Thomsson, handläggare på Vård och Omsorg (SKL)


Genuskompassen

 

Våld i nära relationer

 

Samverkan mot överskuldsättning

 

Arbetsförmedlingen

 

Gå tillbaka till Seminarier