Dokumentation från tidigare seminarier

Missbruk och Beroende

Föreläsare: Sara Hållstrand Martinsson, Enhetschef Forum 4 och IPS-teamet, Huddinge kommun
Tor Löfgren, Enhetschef Öppenvården vuxna, Botkyrka Kommun


Folkhälsorapporten Stockholms län och Folkhälsokollen

Föreläsare: Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsorapporten Stockholms län, Emelie Andersson, projektledare för Folkhälsokollen och Anders Walander, statistiker, samtliga från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.


Brukarstyrd brukarrevision i MIA-projektet

Föreläsare: Annica Falk, projektchef MIA-projektet och Johan Björklund, projektledare Brukarkraft Verdandi


Diagnos långvarig smärta – konsekvenser och rehabilitering

Föreläsare: Johanna Similä, Överläkare Specialist i smärtlindring, Catherine Lindgren Pettersson legitimerad arbetsterapeut och  Annika Olin, projektledare,  samtliga från Smärtteamet på Danderyds sjukhus Högspecialiserad Smärtrehabilitering


Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem – uppdrag och ny organisering


Insatser till unga vuxna som behöver stöd på väg mot arbete eller studier


Att leva med NPF i vuxen ålder, svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering och Hälsa


Hur vi tillsammans kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Föreläsare: Anna Thomsson, handläggare på Vård och Omsorg (SKL)


Genuskompassen

Våld i nära relationer

Samverkan mot överskuldsättning

Arbetsförmedlingen

Gå tillbaka till Seminarier