Dokumentation från tidigare seminarier

Våld i nära relationer: Huddinge kommuns enhet mot våld i nära relationer – uppdrag och stödinsatser

2021-11-24

Föreläsare: Jennie Hen på Huddinge kommuns enhet mot våld i nära relationer


Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

2021-09-08

Föreläsare: Regeringens särskilda utredare, Anders Printz


Unga med samsjuklighet ger sin syn på det stöd som ges

2021-06-21

Arrangörer: Samordningsförbunden Östra Södertörn och Huddinge Botkyrka Salem tillsammans med Verdandi Brukarkraft


Affektiva-, Ångest- och Traumaprogrammet

2021-05-20

Föreläsare: Veronica Sveréus, vårdenhetschef för Affektiva-, Ångest- och  Traumaprogrammet

Affektiva och ångestprogrammet botkyrka kommun 2021

Våga prata om psykisk ohälsa!

2021-05-06

Föreläsare: Johanna Hennberg, ambassadör på Hjärnkoll


Specialistpsykiatri – Personlighetsprogrammet

2021-04-27

Föreläsare: Niki Sundström, Vårdenhetschef Personlighetsprogrammet


Arbetsförmedlingen – en myndighet under reformering

2021-04-14

Föreläsare: Claes-Göran Nilsson, enhetschef på Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka


Samordningsförbundet HBS och MIA Vidare

2021-03-10

Föreläsare Elin Asplund, Maria Reed, Norbert Shulz och Sofia Ohlqvist.


Digitalt arbete – att hitta individinriktade insatser inom välfärden

2021-02-17

Föreläsare: Elisabeth Afram Söderström, lokal projektledare för Insatskatalogen


Uppsökare inom kommunen- vad händer med de som behöver hjälp men inte söker det?

Föreläsare: Martin Novak och Sofia Calén- Huddinge kommun och Kaspar Öhman och Mattias Hanna- Salems kommun


Kommunalt anhörigstöd- Vad, Varför och Hur

Föreläsare: Johan Nicander Botkyrka kommun

Digital föreläsning om Kommunalt anhörigstöd hos samordningsförbundet HBS januari 2021

Länkar från föreläsningen:


Försäkringskassan- Uppdrag och arbetssätt

Föreläsare: Susanne Landin och Mathias Holmlund Försäkringskassan


En vecka fri från våld: Hur arbetar polis och åklagare med våld i nära relationer?

Arrangör: Samordningsförbundet i Södertälje

Föreläsare på webbinariet: Polis Linda Matsson, Åklagare Emma Olsson


Suicid Zero – Våga Fråga

En föreläsning om hur vi som medmänniskor kan bidra till att rädda liv.

Föreläsning av Suicide Zero

Bildspel från föreläsningen mailas till anmälda på webbinariet enligt överenskommelse med Suicide Zero.


 

Två insatser- Unga med psykisk ohälsa

Föreläsare: Marve Diop, Johan Ander och Ibrahim Obsiye


Rehabiliteringskorrdinatorer inom primärvården

Föreläsare: Sofia Berto och Helena Hellström


Medborgare som medskapare

Tillsammans med samordningsförbundet i Södertälje, Samspelet och Centrala Östergötland anordnade vi den 8 oktober webbinariet: Medborgare som medskapare – så utvecklar vi samverkan i offentlig verksamhet. Vi är många samordningsförbund nationellt som på olika sätt arbetar med användarcentrerad verksamhetsutveckling. I dag presenterade vi några goda exempel. Här kan du ta del av inspelningen från webbinariet i efterhand. Filmen finns tillgänglig i två veckor.


Individual Placement and Support ( IPS) för personer med psykisk ohälsa 22 september 2020

Föreläsare: Medarbetare och enhetschefer från IPS-teamen i Botkyrka samt Huddinge kommun


Boendestöd och Personligt ombud Huddinge kommun 17 september 2020

Föreläsare: Jonas Heden Personligt ombud och Lill-Marie Öhman Boendestöd Huddinge kommun

Webbinarium med MIA Vidare Huddinge Botkyrka Salem

Föreläsare: Kajal Akrawi, projektledare tillsammans med Ellinor Younis-Forsman, SE-handledare och Sofia Ohlquist, CM-handledare.


Webbinarium med Fittja Vårdcentral – nytt arbetssätt inom det psykosociala uppdraget

Föreläsare: Emely Häller, verksamhetschef på Fittja Vårdcentral


ADHD hos flickor och kvinnor

Föreläsare: Lotta Borg Skoglund, specialist inom allmänmedicin och psykiatri och arbetar som överläkare och forskare samt är en av grundarna till SMART Psykiatri.


Missbruk och Beroende

Föreläsare: Sara Hållstrand Martinsson, Enhetschef Forum 4 och IPS-teamet, Huddinge kommun
Tor Löfgren, Enhetschef Öppenvården vuxna, Botkyrka Kommun


Folkhälsorapporten Stockholms län och Folkhälsokollen

Föreläsare: Vicky Bartelink, projektledare för Folkhälsorapporten Stockholms län, Emelie Andersson, projektledare för Folkhälsokollen och Anders Walander, statistiker, samtliga från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.


Brukarstyrd brukarrevision i MIA-projektet

Föreläsare: Annica Falk, projektchef MIA-projektet och Johan Björklund, projektledare Brukarkraft Verdandi


Diagnos långvarig smärta – konsekvenser och rehabilitering

Föreläsare: Johanna Similä, Överläkare Specialist i smärtlindring, Catherine Lindgren Pettersson legitimerad arbetsterapeut och  Annika Olin, projektledare,  samtliga från Smärtteamet på Danderyds sjukhus Högspecialiserad Smärtrehabilitering


Arbetsförmedlingen Huddinge Botkyrka Salem – uppdrag och ny organisering


Insatser till unga vuxna som behöver stöd på väg mot arbete eller studier


Att leva med NPF i vuxen ålder, svårigheter och möjligheter

Föreläsare: Annika Brar, habiliteringsläkare Habilitering och Hälsa


Hur vi tillsammans kan skapa bättre hälsa för personer med funktionsnedsättning

Föreläsare: Anna Thomsson, handläggare på Vård och Omsorg (SKL)


Genuskompassen

Våld i nära relationer

Samverkan mot överskuldsättning

Arbetsförmedlingen

Gå tillbaka till Seminarier