Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Personuppgiftspolicy

Uppdaterad 2019-05-24

Behandling av personuppgifter hos Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem.

Samordningsförbundet respekterar din personliga integritet. Uppgifter om dig behandlas på ett säkert och korrekt sätt enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt handlar om dig. Det kan vara ditt namn, personnummer, foton, ljudupptagningar eller något annat som kan sammankopplas med dig.
Samordningsförbundet hanterar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund för det. En sådan laglig grund kan vara ett aktivt samtycke från dig. Andra rättsliga grunder är om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med den registrerade, om det finns en rättslig förpliktelse, för att skydda den registrerades grundläggande intressen eller för att, fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Syftet med personuppgiftshanteringen att vi ska kunna ge dig bästa möjliga service på ett rättsäkert vis.

Informationsskyldighet
Du har rätt att få information om hur dina personuppgifter behandlas i samband med att Samordningsförbundet får ta del av dem. Du ska få reda på när vi sparar information om dig.
Information om hur dina personuppgifter behandlas i olika situationer lämnas i fall det är möjligt i samband med att förbundet tar del av dina personuppgifter.

Du har bland annat rätt att få veta:

  • Varför Samordningsförbundet behöver dina personuppgifter.
  • Vilken laglig grund Samordningsförbundet har för behandling av dina uppgifter.
  • Hur länge personuppgifterna kommer att sparas innan de raderas.

Rättigheter

  • Om du upplever att de personuppgifter som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse.
  • Om behandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att ta tillbaka samtycket.
  • I vissa fall föreligger också rättigheterna radering, dataportabilitet, begränsning och invändning.
  • Du har rätt att begära ett registerutdrag från förbundet med information om de behandlingar av dina personuppgifter som förekommer.

Kontakta i första hand Samordningsförbundets förbundschef elin.asplund@huddinge.se för att rätta eller justera felaktigheter som uppkommit. Eller för att begära ut dina personuppgifter.

Om du har frågor och synpunkter kring Samordningsförbundets hantering av personuppgifter kan du kontakta Dataskyddsombudet i Huddinge kommun på dataskyddsombud@huddinge.se
Om du inte är nöjd med Samordningsförbundets hantering av dina personuppgifter kan du därefter göra ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Skip to content