Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling och försäkringskassa

Samverkan mellan kommun, region, arbetsförmedling
och försäkringskassan

Om Samordningsförbundet

Tillsammans gör vi skillnad.

När myndigheter har individen i centrum och kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Detta blir möjligt genom samordningsförbundets unika samverkansform och det lönar sig både för individer och samhället. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet.

Aktuellt