Varför samordningsförbund?

Tillsammans gör vi skillnad.

När myndigheter har individen i centrum och kombinerar sina olika resurser kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra livssituationer. Detta blir möjligt genom samordningsförbundets unika samverkansform och det lönar sig både för individer och samhället. Målet är egen försörjning och bättre livskvalitet.

Läs mer om samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem