Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Om oss

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem består av medlemmarna:

Arbetsförmedlingen logotyp

 Försäkringskassan logotyp

  Huddinge kommun logotyp

 

 

Tillsammans stödjer och finansierar vi samverkan inom rehabiliteringsområdet. Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ger oss möjlighet att utifrån gemensamma resurser utveckla metoder och arbetssätt för personer som är i behov av samordnat stöd.

Förbundet bildades den 1 januari 2013, efter ett samgående mellan de tidigare förbunden i Huddinge och Botkyrka och med Salems kommun som ny samarbetspartner.

Uppdrag

Samordningsförbundet ska möjliggöra förbättrad hälsa och ökad möjlighet till arbete eller studier för personer som är i behov av samordnat stöd. Syftet med samverkan är att uppnå effektiv resursanvändning och att hitta bättre och mer effektiva rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda personen.

Verksamheten är ett komplement till ordinarie rehabiliteringsinsatser och bygger på gränsöverskridande samverkan mellan förbundets medlemmar. En viktig del i detta är att stödja metod- och kunskapsutveckling och en förbättrad samverkanskultur.

Individens behov i centrum

Målgruppernas behov står i centrum och förbundet ska eftersträva hållbara och långsiktiga lösningar. De insatser som förbundet finansierar ska också vara tillgängliga för invånare i samtliga tre kommuner.

Förbundets insatser ska:

  • Vara till nytta för medborgarna i deras rehabilitering.
  • Bidra till effektivare arbete inom rehabiliteringsområdet.
  • Bidra till samhällsekonomiska vinster.
  • Skapa struktur och långsiktighet i samverkansarbetet.
  • Möjliggöra ny utveckling inom samverkansområdet rehabilitering.
  • Utveckla en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

Vill du fördjupa dig och läsa mer?

Nedan några länktips:

Print
Skip to content