Aktuellt

Här kan du läsa om våra senaste aktiviteter, nya insatser och andra aktuella händelser i och runt omkring förbundets verksamhet.

Fördjupa dina kunskaper om finsam! Webbinariet är en kortversion av introduktionsutbildningen som Nationella rådet erbjuder. Den vänder sig till politiker eller tjänstepersoner som vill få en introduktion eller fördjupade kunskaper om finansiell...

HälsoSam kommer under hösten inte att starta några nya grupper på grund av personalförändringar. De deltagare som innan sommaren anmält sig till gruppverksamhet kommer att erbjudas individuella hälsosamtal med friskvårdskonsulent....

Deltagare i våra insatser gör stegförflyttningar närmare arbetsmarknaden och känner sig mer redo att arbeta eller studera efter avslutad insats. Det visar förbundets årsredovisning för 2018. Av de ca 250 deltagare...