Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

ESF-projekten Lumena och Conecto

Lumena och Conecto drivs av sju samordningsförbund i Stockholms län för att tillsammans öka samverkan och skapa bättre förutsättningar för personer som behöver samordnat stöd för att börja arbeta eller studera.

Lumena – stöd mot arbete och studier

Lumena kommer att utveckla insatser för personer med behov av stöd från flera offentliga aktörer. Målet är att ge deltagare ett enklare inträde till arbetsmarknaden genom de evidensbaserade metoderna Supported Employment, Supported Education och Case Management. Vi ska skapa ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla och minska det utanförskap som finns i dag.

Projekten har fokus på evidensbaserade metoder och arbetssätt som ökar individens möjligheter att få och behålla ett arbete samt jämställdhet, icke-diskriminering och likabehandling. 

Lumena startar under senvåren 2023 och pågår till början av 2026.

Conecto – satsning för att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser

Conecto erbjuder kunskapshöjande insatser för förbundens medlemmar och andra berörda genom handledning och kompetensutvecklade aktiviteter. Vi kommer att erbjuda kompetensutvecklingsinsatser som ökar insikt, kunskap och kompetens i allt från evidensbaserade metoder, samarbete med arbetsgivare, samverkansfärdigheter och uppsökande verksamhet till inkludering, likabehandling och jämlikhet.

Conecto startar i april 2023 och pågår till december 2024.

 


Projektet Din tur – del av Lumena

Din tur är ett av Lumenas delprojekt och syftet med projektet är att nå alla unga i Huddinge, Botkyrka och Salem som inte känner att de har fått rätt eller tillräckligt med stöd för att kunna studera eller jobba och komma vidare i livet

Läs mer om Din tur

Print

Kontakt

Skip to content