Lyra

Stöd på vägen mot arbete eller studier för unga vuxna med psykisk ohälsa och komplex problematik.

Lyra startades 2009 som ett delprojekt i det delvis ESF-finansierade projektet Grenverket södertörn. Projektet gav goda resultat och från 2013 är insatsen helt finansierad av samordningsförbundet.

Öppen verksamhet och individuellt stöd

Lyra är en kombination av öppen verksamhet och ett individuellt stöd. Deltagaren får möjlighet att träna sin sociala förmåga, få rutiner och struktur samtidigt som hen får individuell studie- och yrkesvägledning och coachning. På Lyra arbetar tre coacher och en samtalsledare. Coacherna bedriver samtal utifrån olika områden och kompetenser. För deltagaren innebär det att hen kan arbeta med alla coacher samtidigt eller i olika faser.

Det här erbjuder Lyra:

  • Öppen verksamhet
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Praktikmöjlighet
  • Coachning
  • Rådgivande, vägledande samtal

Insatsen drivs av Huddinge kommun i samverkan med Botkyrka kommun, Salems kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Stockholm.

Målgrupp

Unga vuxna mellan 18-29 år utan arbete eller studier, folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salem med psykisk ohälsa och komplex problematik som exempelvis isolering från sociala sammanhang, avsaknad av rutiner och struktur, oklar boendesituation. Den unga vuxna kan ha en aktuell kontakt hos någon av följande myndigheter: Socialförvaltningen, Försäkringskassan, Region Stockholm och/eller Arbetsförmedlingen. Dock inget krav. Deltagandet bygger på frivillighet och är upp till 1 år.

Mål

Målet är att deltagaren efter avslut ska kunna gå vidare till praktik, arbete, studier eller annan lämplig aktivitet.