Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Ökad upptäckt av våld

Samordningsförbundet bedriver ett arbete för tidig upptäckt av våld. Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation. Projektet, Stoppa våldet är en del av regeringsuppdraget om ökad upptäckt av våld inom ramen för Nationella nätverket för samordningsförbund.
Våld i nära relation är idag ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

Projektet Stoppa våldet en del av regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld

Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) har tillsammans med flera samordningsförbund drivit projektet mot psykiskt, fysiskt och sexuellt våld sedan hösten 2019. Projektet Stoppa Våldet har prövat hur samordningsförbundens struktur kan användas för att implementera och vidmakthålla plan för utökad samverkan för att förbättra upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld.

På NNS hemsida kan du läsa om resultat, erfarenheter och statistik från pilotprojektet hittills. 

 

Den förbundsfinansierade insatsen MIA HBS har tillsammans med andra samordningsförbund deltagit i Operation Kvinnofrids konferens 2021: Samordningsförbunden och MIA Vidare ställer systematiskt sju frågor om våld

 

Kunskapsstöd för dig som yrkesverksam:

Exempel på insatser och mer information:

Du hittar fler insatser till höger – Lista över stödinsatser.

Kontakt

Elin Asplund

Förbundschef

Kommunens våldssamordnare

Huddinge kommun
Josefin Herrström

Enhetschef/Enheten mot våld i nära relationer

Botkyrka kommun
Dilan Özturk

Gruppledare Våld i nära relation

Salems kommun
Anneli Johansson

Samordnare Våld i nära relation

Stödinsatser att hänvisa till

Sammanställd lista över stödinsatser att hänvisa till. OBS! Listan ej fullständig!

 

Du hittar fler insatser i Välfärdsguiden

Länktips!

Skip to content