MIA-projektet

Mobilisering Inför Arbete för personer i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och behöver ett samordnat stöd för att närma sig egen försörjning.

MIA Huddinge Botkyrka Salem är ett delprojekt i det större länsgemensamma ESF-finansierade MIA där sex samordningsförbund i Stockholms län har varsitt delprojekt. Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. MIA-projektet inleddes i december 2016 med en analysfas och de första deltagarna togs emot i april 2017. MIA pågår t.o.m. år 2020.

Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller börja studera, utifrån vars och ens egna förutsättningar.

MIA arbetar utifrån metoderna Supported Employment (SE) och Case Management (CM). Detta innebär att varje deltagare får individuellt stöd av en SE- handledare för att hitta, få och behålla ett arbete. Vid behov finns även en Case Manager som samordnar myndighetskontakter och tillsammans med deltagaren jobbar för att lösa eventuella hinder på vägen till arbete/studier. Deltagandet är frivilligt.

Målgrupp

Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden mellan 18-55 år i behov av samordning och förrehabiliterande insatser och som är folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun. Aktuell deltagare ska bedömas kunna uppnå arbetsförmåga med rätt stöd och delta i arbetsträning/praktik inom 6 månader efter start. I de fall det är fler intresseanmälningar än det finns deltagarplatser i projektet kommer MIA HBS att prioritera personer mellan 30-55 år med försörjningsansvar för minderåriga barn.

Mål

Målet med MIA-projektet är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 procent ska kunna delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare varav ca 550 i Botkyrka, Huddinge och Salem fram till år 2020 då projektet avslutas.