MIA-projektet

Mobilisering Inför Arbete för personer i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden och behöver ett samordnat stöd för att närma sig egen försörjning.

MIA Huddinge Botkyrka Salem är ett delprojekt i det större länsgemensamma ESF-finansierade MIA där sex samordningsförbund i Stockholms län har varsitt delprojekt. Projektet, som beviljades medel av Europeiska socialfonden, ESF, i oktober 2016, riktar sig till personer som står särskilt långt från arbetsmarknaden. MIA-projektet inleddes i december 2016 med en analysfas och de första deltagarna togs emot i april 2017. MIA pågår t.o.m. år 2020.

Projektet bygger på att deltagarna genom olika stödinsatser ska kunna närma sig arbetsmarknaden och få möjlighet till arbete eller börja studera, utifrån vars och ens egna förutsättningar.

MIA arbetar utifrån metoderna Supported Employment (SE) och Case Management (CM). Detta innebär att varje deltagare får individuellt stöd av en SE-handledare för att hitta, få och behålla ett arbete. Vid behov finns även en Case Manager som samordnar myndighetskontakter och tillsammans med deltagaren jobbar för att lösa eventuella hinder på vägen till arbete/studier. Deltagandet är frivilligt.

Gruppverksamhet – MIA mobiliseringsgrupp

MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salem kommer under våren 2020 starta en gruppverksamhet, MIA mobiliseringsgrupp, med start den 4 mars. Gruppen kommer bestå av cirka 10 deltagare och kommer att träffas under 9 veckor, måndagar och onsdagar mellan kl.9:30-11:30 inklusive paus och avslutas den 13 maj. Kriterier för deltagande i gruppverksamheten är att deltagaren ska vilja delta utöver att hen uppfyller MIA-projektet Huddinge Botkyrka Salems vanliga kriterier.

Gruppverksamheten syftar till att stärka och förbereda deltagare inför en start i det ordinarie MIA-projektet. Vid avslut, om förutsättningar och intresse finns, erbjuds varje deltagare en fortsättning individuellt med en Supported Employment-handledare i MIA Huddinge Botkyrka Salem. Gruppverksamheten  utgår från metoderna Case Management och Supported Employment med fokus på social förmåga, vardagsstrukturer och JAG-stärkande coachning. Målet är att deltagaren ska få ökade förutsättningar att inom 6 månader kunna starta en arbetsträning eller studier.

Målgrupp

Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden mellan 18-55 år i behov av samordning och förrehabiliterande insatser och som är folkbokförda i Huddinge, Botkyrka eller Salems kommun. Aktuell deltagare ska bedömas kunna uppnå arbetsförmåga med rätt stöd och delta i arbetsträning/praktik inom 6 månader efter start. I de fall det är fler intresseanmälningar än det finns deltagarplatser i projektet kommer MIA HBS att prioritera personer mellan 30-55 år med försörjningsansvar för minderåriga barn.

Mål

Målet med MIA-projektet är att 30 procent av deltagarna går vidare till arbete eller studier och att 40 procent ska kunna delta i Arbetsförmedlingens ordinarie arbetsförberedande insatser. Sammanlagt kommer MIA att ta emot 2 500 deltagare varav ca 550 i Botkyrka, Huddinge och Salem fram till år 2020 då projektet avslutas.