UPIS

Stärkt samordningsstöd för unga vuxna i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. UPIS, Unga På väg i Salem.

Våren 2011 gjorde länsstyrelsen en undersökning av ungdomsarbetslösheten i Stockholms län. Undersökningen visade att Salems kommun hade högre ungdomsarbetslöshet än rikets genomsnitt och därför ville kommunen rikta särskilda insatser mot ungdomar utan sysselsättning. Efter detta genomfördes en förstudie finansierad av förbundet för att se vilka behov av samordnade stödinsatser ungdomarna hade. Resultatet av förstudien blev grunden till ungdomsprojektet i Salem som startades 2014 och sedan 1 januari 2019 är UPIS  en insats i ordinarie verksamhet.

I insatsen jobbar två ungdomsstödjare. Det samordnade stödet ges med utgångspunkt i vad individen vill och behöver.

Det här erbjuder UPIS:

  • Individuellt stöd – vad vill du och vad behöver du?
  • Stöd i jobbsökande
  • Studie- och yrkesvägledning
  • Hjälp i kontakt med myndigheter
  • Praktik/arbetsträning/kontakt med arbetsgivare
  • Social träning och olika aktiviteter som t.ex. studiebesök

Insatsen drivs av Salem kommun i samverkan med Arbetsförmedlingen Västra Södertörn, Huddinge- och Botkyrka kommun, samt region (f.d. landsting) och försäkringskassa.

Målgrupp

Unga mellan 18-29 år som inte arbetar eller studerar, som har behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och är folkbokförda i Salem, Huddinge eller Botkyrka.

Mål

Målet med UPIS är att individerna genom deltagande ska uppnå eller förbättra sina möjligheter till självförsörjning genom arbete eller studier.

Läs mer om UPIS