Insatskatalogen

Sökverktyg för att hitta individinriktade insatser inom välfärden.

Insatser samlade på ett ställe

I Insatskatalogen samlar vi insatser för personer som behöver stöd att närma sig arbetsmarknaden. Det är både projekt finansierade av Samordningsförbundet och verksamhet som drivs av myndigheter och andra kompletterande aktörer inom välfärden.

Ger överblick och lättillgänglig information

Insatskatalogen är från början riktad till handläggare på olika myndigheter eftersom de saknat överblick över vad som finns. Sökverktyget ska underlätta överblicken över vilka insatser som finns och göra informationen lättillgänglig för att bättre kunna stödja personer vidare mot arbete, oavsett var man sitter organisatoriskt.

Publicering av insatser

Insatskatalogen lanserades i Huddinge Botkyrka Salem i januari 2018. Insatser samlas in löpande utifrån fasta riktlinjer och rutiner som Insatskatalogens redaktion tagit fram. Allt innehåll godkänns av varje verksamhet innan publicering. Gemensamt för publicerade insatser och verksamheter är att de alla finns inom välfärden och erbjuder individinriktade insatser inom: arbetsmarknad, rehabilitering och utbildning för personer som behöver stöd att närma sig arbete.

Verktyget gör inte anspråk på att vara heltäckande och uppdateras kontinuerligt.

Samverkanspartners

Insatskatalogen ägs och utvecklas av Samordningsförbundet Centrala Östergötland där även redaktionen för Insatskatalogen finns. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har en lokal projektledare som arbetar med insamling av insatser för upptagningsområdet i nära samarbete med Insatskatalogens redaktion.


» Kort informationsfilm om Insatskatalogen: Insatskatalogen – Din vägvisare i välfärden (Youtube)