START

Finna, få och behålla arbete för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och autismspektrumtillstånd.

START är en tidigare helt finansierad insats av Samordningsförbundet och som sedan januari 2016 implementerats på Jobbcenter i Botkyrka kommun. START finansieras idag tillsammans av Botkyrka kommun, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Arbetsförmedlingen.

Insatsen arbetar med metoden Supported Employment (SE) som innebär att deltagaren får stöd av en SE-handledare att hitta en lämplig praktikplats och lära sig arbetsuppgifterna på plats med hjälp av SE-handledaren. SE-metoden innebär också att ge stöd till arbetsgivaren. I det fall praktikplatsen leder till en anställning kan både arbetsgivaren och tidigare deltagaren få fortsatt stöd av START. Om deltagaren upptäcker att vägen till arbete bör gå via studier, så ger START även stöd i att välja och genomföra studier. START erbjuder inte arbetsförmågeutredningar.

Målgrupp

Personer utan arbete mellan 18-35 år med (dokumenterad) lindrig utvecklingsstörning, autismspektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Folkbokförda i Botkyrka, Salem eller Huddinge kommun. Personen ska vara aktuell på Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller hos Socialtjänsten.

Personen ska även ha en stabil situation med ordnat boende, uppbära ersättning och bedömas kunna komma ut på en praktikplats inom 3-6 månader efter start. Dock behöver personen inte ha vägen till arbete klart för sig eller ha tidigare arbetslivserfarenhet, men det måste finnas en uppfattning om att arbetsförmåga föreligger.

Mer om START