Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

START - Stöd till arbete

START är en insats för dig som är arbetssökande mellan 18-35 år och har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning, är inom autismspektrum-tillstånd eller har förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Du behöver vara folkbokförd i Botkyrka, Salem eller i Huddinge kommun.

Du som vill delta i START behöver inte ha vägen till arbete klart för dig eller ha tidigare arbetslivserfarenhet. Det räcker med att du vill arbeta eller studera. Vi börjar med några kartläggande samtal för att ta reda på dina förmågor, styrkor och intressen.

Vi i START arbetar med metoden Supported Employment (SE), vilket innebär att du får stöd av en arbetsmarknadscoach att hitta en lämplig arbetsplats och stöd att lära dig arbetsuppgifterna på plats om det behövs.

Vi ger även stöd till arbetsgivare för att din praktik eller arbete ska fungera så bra som möjligt. Om en praktik leder till anställning kan både du och din arbetsgivare få fortsatt stöd av en arbetsmarknadscoach.

Om det visar sig att vägen till arbete bättre går via studier, så kan vi i START ge stöd inför och under studier.

Du kan komma till START på två sätt:

  • Om du redan har kontakt med Försäkringskassan, kommunen eller vårdgivare så kan du be din handläggare att skicka en remiss till START.
  • Saknar du kontakt med myndighet, kommun eller vårdgivare så kan du själv eller med hjälp av dina anhöriga göra en egen anmälan via start@botkyrka.se. Vi kontaktar sedan er per telefon och har ett första samtal om START är rätt väg för dig.

Mer om START

START är en tidigare helt finansierad insats av Samordningsförbundet och som sedan januari 2016 implementerats inom Botkyrka kommun. START finansieras idag tillsammans av Botkyrka kommun, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Arbetsförmedlingen. 

Print

Kontakt

Jorgo Mosali

Enhetschef, Arbetsmarknadsenheten

Funktionsbrevlåda och telefonnummer START:
För remiss av deltagare eller deltagande:
Du måste ladda ned dokumentet för att kunna fylla i blanketten.

Besöksadress

Skip to content