Af-koordinator

Ett stöd till förbundsfinansierade och kommunala arbetsinriktade insatser.

Rollen som Af-koordinator har utrymme att bidra med stöd till förbundsfinansierade och kommunala arbetsinriktade insatser. Det är en ny roll som finansieras av Samordningsförbundet och ska testas och utvecklas i nära samarbete med Arbetsförmedlingen och kommunerna. Af-koordinatorn kan bidra med information och praktisk hjälp när personer som har behov av samordnade insatser behöver draghjälp i sina kontakter med Arbetsförmedlingen. Tveka inte att ta kontakt med Marie!

Print

Kontakt

Marie Rundlöf

Af-koordinator