Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän från varje medlemsmyndighet, sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Styrelsen har det övergripande ansvaret och beslutar om mål och riktlinjer för förbundets årliga verksamheter.

Eva Paulsen Karlsson, Ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mötestider 2020

  • 7 februari
  • 27 mars
  • 3 juni (Planeringsdag & Styrelsemöte)
  • 2 oktober
  • 23 oktober (Planeringskonferens)
  • 27 november kl. 09.00 – 10.30 – Verksamhetsplan och budget för 2021 avhandlas:

I enlighet med Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) ska det styrelsemöte där kommande års budget fastställs vara öppet för allmänheten.

Personer som önskar följa mötet digitalt via Teams måste anmäla sitt deltagande senast torsdag 26 november klockan 12.00 till samordningsforbundethbs@huddinge.se.


Styrdokument & Årsredovisning

Protokoll 2020

Äldre dokument finns att söka fram i sökfunktionen eller kan begäras ut genom att maila till: samordningsforbundethbs@huddinge.se.


Budgetförutsättningar år 2020

Underlag