Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän från varje medlemsmyndighet, sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Styrelsen har det övergripande ansvaret och beslutar om mål och riktlinjer för förbundets årliga verksamheter.

 

 

Ordinarie ledamöter

 

Ersättare

 

Mötestider 2019

  • 1 februari
  • 22 mars
  • 24 maj
  • 13 september
  • 29 november

Styrdokument & Årsredovisning

Äldre dokument finns att söka fram i sökfunktionen!


Budgetförutsättningar år 2020

– underlag