Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän från varje medlemsmyndighet, sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Styrelsen har det övergripande ansvaret och beslutar om mål och riktlinjer för förbundets årliga verksamheter.

Eva Paulsen Karlsson, Ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mötestider 2021

  • 5 februari
  • 26 mars
  • 9 juni (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 10 september
  • 15 oktober (Planeringskonferens)
  • 26 november

Styrdokument & Årsredovisning

Webbutbildning

Utbildning om Finsam för dig som styrelseledamot och ersättare

 

Protokoll 

 

Äldre dokument finns att söka fram i sökfunktionen eller kan begäras ut genom att maila till: samordningsforbundethbs@huddinge.se.


Budgetförutsättningar år 2020

Underlag