Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän från varje medlemsmyndighet, sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mötestider 2023

  • 3 februari
  • 22 mars
  • 2 juni
  • 15 september
  • 20 oktober
  • 28 november

 

Print