Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av politiker och tjänstemän från varje medlemsmyndighet, sex ordinarie ledamöter och sex ersättare.

Styrelsen har det övergripande ansvaret och beslutar om mål och riktlinjer för förbundets årliga verksamheter.

Eva Carlsson-Paulsén, Ordförande

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Mötestider 2022

  • 4 februari 
  • 25 mars  
  • 10 juni   (Planeringsdag och styrelsemöte)
  • 30 september 
  • 28 oktober  (Planeringskonferens med beredningsgruppen)
  • 25 november

 


Styrdokument & Årsredovisning

rev. KORTVERSION Årsredovisning 2021

 

 

Webbutbildning

Utbildning om Finsam för dig som styrelseledamot och ersättare

 

Protokoll 

 

Äldre dokument finns att söka fram i sökfunktionen eller kan begäras ut genom att maila till: samordningsforbundethbs@huddinge.se.