Beredningsgrupp

Beredningsgruppen utgör ett stöd för tjänstemännen i kansliet inför beredning av förslag och beslut till styrelsen.

En annan uppgift är att identifiera nya samverkansbehov som sedan kan leda till nya utvecklingsmöjligheter. Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de medlemsmyndigheter som ingår i förbundet.

Beredningsgruppen består av:

Mötestider 2023

  • 20 januari, Huddinge.
  • 10 mars, 08:45 – 11:15, digitalt.
  • 12 maj, 09:00 – 12:00, Botkyrka.
  • 8 september, 09:00 – 12:00, digitalt. 
  • 20 oktober, 09:00 – 12:00. Planeringskonferens med styrelsen. 
  • 10 november, 08:45 – 11:15, digitalt.
Print