Kansli

Kansliet arbetar på uppdrag av förbundets styrelse och består av en förbundschef, utvecklingsledare, administratör och en processledare.

Vi arbetar bland annat med strategiska frågor, uppföljning, samordning, ekonomi, administration och information. I kansliets kontorslokaler sitter även en utredare för MIA-projektet och projektledare för insatskatalogen .

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om förbundet eller vår verksamhet!

Kontaktuppgifter

Elin Asplund

Elin Asplund
Förbundschef

elin.asplund@huddinge.se
08-535 375 92

Johanna Thagemark
Utvecklingsledare

johanna.thagemark@huddinge.se

Johanna Nielsen
Processledare

johanna.nielsen@huddinge.se
070-198 67 00

Stefan Theorell
Administratör

stefan.theorell@huddinge.se

Post och besöksadress

Samordningsförbundet HBS
Sördalavägen 22 A
141 60 Huddinge