Kansli

Kansliet arbetar på uppdrag av förbundets styrelse och består av en förbundschef, utvecklingsledare, administratör och en kommunikatör.

Vi arbetar bland annat med strategiska frågor, uppföljning, samordning, ekonomi, administration och information. I kansliets kontorslokaler sitter även en utredare för MIA-projektet och projektledare för insatskatalogen .

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om förbundet eller vår verksamhet!

Kontaktuppgifter

Elin Asplund

Elin Asplund
Förbundschef

elin.asplund@huddinge.se
08-535 375 92

Ida Melin 
Utvecklingsledare

Tjänstledig

Susanna Johansson Shaibu
Utvecklingsledare, tjänstedesign

susanna.johansson-shaibu@huddinge.se

Stefan Theorell
Administratör

stefan.theorell@huddinge.se

Elisabeth Afram Söderström
Kommunikatör

elisabeth.afram-soderstrom@arbetsformedlingen.se
010-4860072

Post och besöksadress

Samordningsförbundet HBS
Sördalavägen 22 A
141 60 Huddinge