Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Förbundet önskar god avslutning på 2023!

Nu närmar vi oss slutet på detta år då Samordningsförbundet Botkyrka Huddinge Salem firade sitt 10-årsjubileum! Ett decennium fyllt av samverkan, gemensam kunskapsbyggnad och samskapande.

2023 inleddes med att en, till stora delar, ny styrelse tillträdde. Styrelsen har under året fått träffa flera av de insatser förbundet finansierat och tagit del av framgångsfaktorer, utmaningar och utvecklingsarbeten. Stort tack till alla medarbetare och deltagare som delat med sig av erfarenheter och kunskap som gör att vi kan fortsätta utveckla samordningsförbundets verksamhet.

Från året som gått tar jag bland annat med mig den energi som flödade när vi i våras invigde den länsgemensamma projektsatsningen Lumena Conecto och möjligheten att få starta upp vårt lokala delprojekt Din Tur. Genom att växla upp verksamhet med projektmedel från Europeiska Socialfonden kan vi lokalt i Botkyrka, Huddinge och Salem utveckla uppsökande verksamhet och främja parallella stödinsatser för unga. Under året har vi också fått möjligheten att fördjupa arbetet med deltagarinkluderande arbetssätt. Vi har påbörjat ett samarbete med Youth 2030 för att involvera unga i beslut och verksamhetsutveckling.

Deltagare i Lyra har också deltagit i Verdandis projekt Demokratikompassen där unga får en möjlighet att tillsammans med andra påverka sitt lokalsamhälle. I Demokratikompassen väljer deltagarna själva vilka frågor de vill arbeta med. Resultatet av projektet har sammanställs till en rapport med egna förslag på förändringar som deltagarna lämnat till lokala politiker.

I april publicerade Inspektionen för socialförsäkringen sin slutrapport från regeringsuppdraget att utvärdera effekterna av den verksamhet som finansieras av samordningsförbund. Rapporten visar att det samordnade stödet har positiva effekter för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån detta är vi glada att förbundet under 2024 kommer kunna fortsätta finansiera redan framgångsrika insatser och att dessutom ha en ambition att nå de vi inte når samt öka kunskap och kännedom om samordningsförbundets verksamhet. På så sätt hoppas vi att ännu fler personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin möjlighet att få tillträde till och etablera sig på arbetsmarknaden.

Vi ser fram emot att nästa år möta dig i olika samverkansforum och på våra webbinarier – du har väl inte missat att kika i Conectos kalendarium? Till dess vill vi önska dig en god och vilsam helg och ett gott nytt år!

Slutligen ett varmt tack till deltagare och medarbetare i de insatser vi finansierar, hos våra medlemmar, i civilsamhället, företagare och andra engagerade personer – ni är alla en del i vårt viktiga arbete. Vi uppskattar dig och allt du gör för att bidra till bättre samverkan!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content