Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Tack för din insats!

”Samordningsförbundens insatser är oerhört viktiga för att skapa ett inkluderande samhälle där människor känner trygghet, samhörighet och gemenskap.”

Med dessa ord inledde Ardalan Shekarabi, socialförsäkringsminister årsmötet för Nationella Nätverket för Samordningsförbund och med dessa ord vill jag också inleda summeringen av det år som gått och ta med mig i Samordningsförbundet arbete framåt.

I år firar vi att det är 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Något Samordningsförbundet uppmärksammat genom att delta i satsningen Vår  Demokrati –Värd att värna varje dag”.  Att kvinnlig rösträtt infördes år 1921 innebar dock inte en allmän rösträtt. Rösträtten begränsades inte bara utifrån ålder och medborgarskap, utan det fanns även andra orsaker som hindrade människor från att få rösta. Dessa diskvalificeringsgrunder drabbade i stor utsträckning personer i utsatta situationer. Idag är dessa exkluderingskriterier avskaffade men fortfarande är t.ex. personer med en funktionsnedsättning generellt mindre delaktiga i demokratin än övriga befolkningen. De har inte samma möjlighet att påverka politiska beslutsprocesser som andra, röstar i lägre utsträckning och är underrepresenterade i de folkvalda församlingarna.

Att öka människors känsla av tillit, samhörighet och gemenskap är därför av stor vikt i ett demokratiskt samhälle. Samordningsförbunden verkar för att synliggöra varje individs behov och möjliggöra för tillgång till samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser på lika villkor. Vi ser också stora vinster med att öka medborgarnas inflytande och delaktighet i utformningen av de insatser och projekt som Samordningsförbundet finansierar. Genom metoden tjänstedesign kan vi tillse att de behovsanalyser och de insatser som vi genomför möter deltagarnas verkliga behov. Vi har under året bl.a. tagit fram en förstudie finansierad av Europeiska socialfonden där unga själva fått lyfta fram behov av stöd på sin väg till arbete och studier. Vi har också genomfört en utbildning i tjänstedesign med goda resultat. Vill du också arbeta med användardriven utveckling är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse till vårens utvecklingsprogram.

Genom att fortsätta fokusera på individens behov, framgångsrika insatser och ett tydligt utvecklingsfokus tar samordningsförbundets verksamhetsplan för 2022 sikte på att ständigt arbeta för att både bibehålla och öka samverkan mellan våra medlemmar med målet att personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. Jag känner mig hoppfull och stärkt inför kommande år i arbetet med att  varje dag underhålla, erövra och etablera samverkan – tillsammans gör vi skillnad!

Tack för ditt bidrag till samverkan och ett särskilt tack till alla deltagare som bidragit med värdefull kunskap till vårt utvecklingsarbete genom att delta i intervjuer, fokusgrupper och enkätundersökningar.

Vi ser fram emot att nästa år möta dig på våra webbinarier, på LinkedIn och i olika samverkansforum. Till dess vill vi önska dig en god och vilsam jul och ett gott nytt år!

granbarr med kottar och röd rosettElin Asplund, förbundschef

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content