Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Rapport: Förstudie Startplats Ung

 En förstudie om unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS), boende i Huddinge kommun med stöd av ESF, Europeiska Socialfonden.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige ökar och myndigheterna har stora utmaningar att nå ut till hela gruppen unga som varken arbetar eller studerar. För att möta framtidens utmaningar behövs nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för våra invånare. Förstudien har fokuserat på att fånga upp hur unga vuxna i Huddinge kommun ser på samhällets stödinsatser och på sitt eget stödbehov för att kunna bygga upp sitt vuxenliv.

Syftet med förstudien har varit att genom metoden tjänstedesign fånga de ungas egna upplevelser och erfarenheter av hur myndigheter, i synnerhet kommunen, kan nå ut med information, skapa tillitsfulla relationer till uvas och erbjuda dem rätt stöd i rätt tid.

Förstudiens tre huvudinsikter:

 • Unga befinner sig i livssituationer och har behov som
  skiljer sig från hur myndigheter och utbildningssystem är
  organiserade.

 

 • Unga upplever svårigheter med att komma i kontakt med,
  förstå och använda samhällets stöd.

 

 • Det uppstår en ”kulturkrock” mellan ungas förväntningar
  (och upplevda förmågor) och myndigheternas syn på
  individens eget ansvar.

 

Sex utvecklingsområden för att fler unga som varken arbetar eller studerar ska få det stöd de behöver, må bättre och öka sina möjligheter till etablering i samhällsliv och arbetsmarknad:

 

 • En utsträckt hand
 • Personlig kontakt
 • Ett tydligt erbjudande
 • Helhetsperspektiv och kontinuitet
 • Lotsande stöd och sammanhållen planering
 • Vara i aktivitet och befinna sig i ett sammanhang

 

Ladda ned hela rapporten: Förstudie Startplats Ung (pdf)

Förstudien ingår i initiativet Idésamling för strukturfonder 2021–2027 inom ramen för  och strukturfondspartnerskapet i Stockholms län med finansiering av bland annat Svenska ESF-rådet.

Rapport Startplats Ung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content