Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Slututvärderingsrapport: Utvärdering av samverkan i IOP Kvinna i Botkyrka

Utvärdering av samverkan i IOP Kvinna Botkyrka har även inkluderat Samordningsförbundets finansierade insats Tillväxt Kvinnan, som avslutades i höstas efter att ha drivits inom ramen för IOP Botkyrka. 

IOP Kvinna i Botkyrka är ett idéburet/offentligt partnerskap (IOP) mellan Botkyrka kommun, Botkyrka folkhögskola, Hela människan Huddinge-Botkyrka-Salem och Studieförbundet Bilda Öst. Arbetsförmedlingen Botkyrka-Huddinge-Salem var med i samarbetet fram till årsskiftet 2020/2021. Bakgrunden till samarbetet IOP Kvinna är att genom en strukturerad samverkan stödja målgruppen utrikesfödda kvinnor i Botkyrka som står utanför arbetslivet att enklare och mer effektivt etablera sig på arbetsmarknaden.

Du kan nu ta del av slututvärderingsrapporten om IOP Kvinna och läsa om projektet Tillväxt Kvinna här:

 

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content