På frukostmötet den 19 september gästades Samordningsförbundet av Konsumentverket och Botkyrkas skuld- och budgetrådgivare. Temat var samverkan mot överskuldsättning. Du kan nu läsa om regeringsuppdraget med fördjupad samverkan mot överskuldsättning på bloggen, Kontaktpunkt.se

Ta del av dokumentation från frukostmötet här!

Tillbaka