Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Samsjuklighetsutredningen – samordning viktig för behovsgruppen

Regeringens särskilda utredare, Anders Printz, presenterade utredningen inom ramen för webbinariet den 8 september som förbundet arrangerade.

Syftet med utredningen har varit att se över hur insatser för personer med samsjuklighet, missbruk och psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat, behovsanpassat och personcentrerat.

Utredningen pekar bland annat på att det behövs en större reform där huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevården förtydligas och att regioner och kommuner gemensamt ska bedriva en samordnad vård- och stödverksamhet.

En viktig grund i utredningen har varit arbetet tillsammans med personer med samsjuklighet, mottagarna, utifrån metoden service design/tjänstedesign. Anders Printz menar att arbetssättet är väsentligt för att se och förstå personernas behov.

Samsjuklighetsutredningen lämnar förslag till regeringen den 30 november.

Du kan redan nu ta del av utredningens förslag i stora drag genom Anders Printz presentation från webbinariet. En inspelning från tillfället finns också tillgängligt t om 2021-10-09 och som du hittar på: >>> Dokumentation från tidigare seminarier

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content