Samordningsförbundet har valt ny ordförande;  Eva Paulsen Karlsson, utsedd av Huddinge kommun och som 1:e vice ordförande; Lars Johansson, utsedd av Botkyrka kommun.

» Om styrelsen

Tillbaka