Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

IPS, Individanpassat stöd till arbete

– En beprövad metod som leder till arbete

Individual Placement and Support (IPS), i Sverige kallat Individanpassat stöd till arbete, fördubblar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete.  Det skriver Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, i sin senaste rapport: Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättningen, publicerad 2020-10-22. SBU har gjort en systematisk översikt och studie av publicerad forskning kring IPS för att bland annat undersöka effekten av IPS. I rapporten konstaterar SBU att IPS troligen ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få en anställning på den öppna arbetsmarknaden jämfört med traditionell arbetsrehabilitering.

IPS-verksamhet finns idag inom Botkyrka och Huddinge kommun. Samordningsförbundet finansierade en insats som ledde till implementeringen av ett IPS-team inom Botkyrka kommun. Sedan 2016 finansierar förbundet en metodstödjare som ska bidra till att samverkan kring IPS-metoden stärks och att det ska finnas välfungerande, metodtrogna IPS-verksamheter i alla tre kommuner. IPS-metodstöd drivs av Socialtjänsten i Botkyrka kommun i samverkan med Huddinge och Salems kommuner.

IPS innebär att personer med psykisk funktionsnedsättning får hjälp direkt med att hitta ett arbete som passar utan att någon bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning föregått anställningen. Det handlar om att söka efter en arbetsplats som tar vara på personens motivation och intressen. IPS fungerar även för personer med beroendeproblematik.

Eija Ekström, metodstödjare för IPS och som arbetar inom Socialtjänsten i Botkyrka kommun, bekräftar SBU:s slutsatser kring IPS som ett mer effektivt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning för att komma ut i arbete:

Eija Ekström
Foto: Eija Ekström

Vår erfarenhet är att det är nästan dubbelt så många som kommer ut i arbete inom målgruppen med stöd av IPS än utan stödet. När personer kommer till oss och får det individanpassade stödet till arbete, det vill säga att hitta en arbetsplats med utgångspunkt i personens vilja och önskemål, så leder det ofta till arbete för den målgruppen. IPS är en väldigt uppskattad metod just för att det ger bra resultat.

 

IPS mer effektivt jämfört med traditionell arbetsrehabilitering när det kommer till anställning

Enligt SBU, har forskningen om IPS genomgående visat bättre resultat när det gäller anställning på den öppna arbetsmarknaden, än traditionell arbetsrehabilitering, för personer med svår psykisk funktionsnedsättning. SBU skriver i sin rapport att svensk forskning också visat att IPS kan minska förekomsten av depression, öka personernas livskvalitet och upplevd egenmakt samt vara kostnadseffektivt.

Nära samarbete ger lyckade resultat med IPS

Eija Ekström understryker att de positiva resultaten av IPS också bygger på ett nära samarbete myndigheterna emellan:

Vi är väldigt beroende av samarbetet med våra myndigheter inte bara för att få till anställningar för de som har IPS. Vi samarbetar även för att hitta lösningar som till exempel nu när vi ser att beviljad IPS-insats inte längre går att kombinera med deltagande i Jobb- och utvecklingsgarantin på Arbetsförmedlingen. Vi arbetar för att personer med IPS inte ska komma i kläm på grund av förändrade förutsättningar i våra myndigheters uppdrag.

IPS en möjlighet till anställning för personer med svår psykisk funktionsnedsättning

Eija Ekström menar att IPS många gånger är det stöd som fungerar för personer med svår psykisk funktionsnedsättning för att lyckas komma in på arbetsmarknaden:

Det här är en grupp som nästan alltid faller bort i de ordinarie flödena. De har svårt att klara Arbetsförmedlingens krav på egen hand.

Det är därför viktigt att så många som möjligt inom förbundets medlemsorganisationer känner till IPS som insats enligt Eija:

Till exempel ser vi att personer med psykisk ohälsa och svaga kunskaper i svenska kan ha svårt att hitta till Socialtjänsten inom kommunen för att få stödet. Därför är det särskilt viktigt att ha kunskap om att stödet finns, så att fler av dem som behöver IPS kan få det.

Eijas råd till kollegor inom förbundets medlemsorganisationer vad gäller IPS som stöd:

  • Våga ställa frågan om jobb till en person med svår psykisk ohälsa och ställ frågan flera gånger.
  • Våga tro på att människor med svår psykisk funktionsnedsättning har en egen vilja och kan klara ett arbete med rätt stöd.
  • IPS är en beprövad metod med mycket goda resultat!

 

Har du frågor om IPS som metod, kontakta eija.ektstrom@botkyrka.se.


Läs mer om IPS!

 

» IPS-metodstöd

» SBU:s rapport: Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättningen, (publicerad 2020-10-22)

» IPS och Samordningsförbunden, artikel på www.finsam.se: “Vill se bredare IPS-införande” (publicerad 2020-12-03)

 

 

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content