IPS-metodstöd

Ett metodstöd för utveckling och implementering av Individual Placement and Support, IPS.

Under några år hade förbundet finansierat en insats, AkSe, vars arbete implementerades genom ett IPS-team i Botkyrka kommuns ordinarie verksamhet. Metoden IPS syftar till att stödja personer med psykiska funktionshinder i deras arbetslivsinriktade rehabilitering. I samband med implementeringen i Botkyrka visade sig behovet finnas för fler verksamheter att lära från det framgångsrika arbete och från 2016 startade finansieringen av ett metodstöd. Insatsen vänder sig till personal hos förbundets medlemsmyndigheter, som önskar praktisk handledning och tillämpning av metoden IPS, stöd i att utveckla ett strukturerat arbete med arbetsgivarkontakter och informera om IPS på myndigheterna och inom hälso- och sjukvården.

I uppdraget ingår även att samordna samverkansmöten där deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, psykiatrin, kommunernas socialpsykiatri och brukarrepresentanter ingår.

Insatsen drivs av socialpsykiatriska enheten i Botkyrka kommun i samverkan med Huddinge- och Salems kommuner.

Målgrupp

Medarbetare i Botkyrka, Huddinge och Salems kommuner som arbetar enligt IPS-metoden. Stödet innefattar också kunskapsspridning riktat till medarbetare inom kommunernas övriga verksamheter, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och hälso- och sjukvården.

Mål

Målet är att metodstödet ska bidra till att samverkan kring metoden IPS stärks och att det ska finnas välfungerande och metodtrogna IPS-verksamheter i samtliga tre kommuner som leder till att fler personer i målgruppen ska få arbete, praktik eller studier.

Mer om IPS