Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Intervju med ny projektledare för Koordinerad rehabiliteringskedja

 

Annelie Rosén, projektledare Koordinerad rehabkedja

Annelie Rosén är legitimerad sjukgymnast och medicine doktor. Annelie kommer närmast från primärvårdsrehabiliteringen i Nacka. Hon har genom åren haft flera olika uppdrag och med en stor variation av patienter alltifrån kronisk smärtproblematik till stressrelaterad ohälsa. Bland annat har Annelie haft möjlighet att utforma och implementera en smärt- och en stresskola inom Region Stockholm. Annelie har doktorerat i medicinsk vetenskap inom ett område som handlar om hur förväntningar påverkar behandlingsutfall.

 

Vad fick dig intresserad av Koordinerad rehabiliteringskedja projektet?

– I mitt tidigare arbete som sjukgymnast i primärvårdsrehabilitering stötte jag återkommande på den här gruppen av patienter dvs utlandsfödda individer med långvarig smärtproblematik. Jag och mina kollegor kände oss ofta frustrerade och lite maktlösa, man var bara en liten pusselbit i individernas rehabiliteringsprocess och det fanns uppenbara behov av att få samtala och samarbeta med andra aktörer såväl inom vårdens olika enheter som myndigheter. Flera av patienterna återkom frekvent med samma eller nya symtom med allt jämt fortsatt behov av samordnade insatser.  De föll även ofta mellan stolarna då de många gånger stod långt från arbetsmarknaden och resurser kopplat till det, som exempelvis att få möjlighet att träffa en Rehabkoordinator.  Så självfallet tyckte jag att det här projektet var superintressant och mycket relevant!

 – Att få möjlighet att skapa en samordnad rehabiliteringskedja för den här gruppen av individer kommer förhoppningsvis bidra till förbättrad hälsa för individerna men även minska frustrationen över att man inte räcker till som vårdgivare och att det inte finns något fungerande samarbete mellan vården (men även inom vården) och myndigheter.

Vilka erfarenheter ser du kommer att vara särskilt viktiga i projektet?

– Jag tror nog att först och främst att det är min kliniska erfarenhet inom primärvårdsrehabiliteringen som kommer att vara särskilt viktig i det här arbetet. En annan erfarenhet är att jag doktorerat. I en forskarutbildning ingår det att lära sig hur man på olika sätt systematiskt samlar in och utvärdera information, detta är självfallet något som kommer vara användbart i projektet.

Vilka är dina förhoppningar med projektet Koordinerad rehabiliteringskedja?
– Jag hoppas så att vi tillsammans som aktörer i projektet kommer nå projektets mål att utarbeta en välfungerande modell för samverkan mellan vårdenheter och myndigheter för att dessa individer ska få möjlighet till förbättrad hälsa och meningsfull sysselsättning. Och på sikt implementera modellen lokalt, men även sprida den till andra kommuner och regioner i Sverige.

Hur ser det ut i projektet just nu?

– Som det ser ut nu är jag ju nästan helt ny på jobbet som projektledare. Så att återetablera kontakter med alla aktörer och få kunskap om vart projektet befinner sig idag är min prioritet. Jag kommer in med nya glasögon, det finns mycket jag behöver lära men förhoppningsvis även mycket jag kan bidra med!


NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content