Koordinerad rehabiliteringskedja

OBS! PAUSAT intag av deltagare på grund av personalbrist. Preliminär återstart av deltagare i augusti.

– En insats för utlandsfödda kvinnor och män med långvarig smärta och som behöver samordnat stöd.

Projektet ska bidra till att fler utlandsfödda med långvarig smärta och tolkbehov får tillgång till en sammanhållen rehabilitering, så att de förbättrar sina möjligheter till arbete och/eller studier.

Tidigare erfarenheter på Danderyds Högspecialiserad smärtrehabilitering har visat att det ofta saknas en sammanhållen vård- och rehabiliteringskedja för sjukskrivna med tolkbehov. Det gör att behovsgruppens möjligheter till förbättrad hälsa och arbete och/eller studier är begränsade då gruppen har svårt att föra sin personliga information vidare mellan myndigheter och mellan vårdenheter.

Projektet är ett samverkansprojekt och pågår mellan 2020 – 2023.

Målgrupp

Insatsen vänder sig till utlandsfödda kvinnor och män i förvärvsaktiv ålder (18 – 64 år) med långvarig smärta. Arbetslösa är prioriterade, men även sjukskrivna som inte kan gå tillbaka till nuvarande arbetsplats kan delta i projektet.

Det här erbjuder projektet:

För deltagare

 • rehabkoordinering
 • smärtskola (på olika språk)
 • stöd till deltagare att påbörja aktiviteter t.ex. arbetsträning, praktik, studier, stöd via MIA-projektet, Tillväxt Kvinna etc.

För medarbetare

Projektet erbjuder även workshops för medarbetare inom samverkande aktörer för kunskapsutbyte, förbättrad samverkan och digitala utbildningar.

I projektet arbetar en projektledare, rehabkoordinator med anpassat uppdrag och två socialsekreterare.

Mål

 • En modell för samverkan kring målgruppen har tagits fram vid projektets slut.
 • Projektet har tagit emot och testat modellen på minst 50 deltagare.
 • Minst 60 % av deltagarna upplever förbättrad hälsa vid avslut och ett år efter avslut
 • Minst 90 % av deltagarna upplever delaktighet i rehabiliteringsprocessen
 • Andelen deltagare som går från heltidssjukskrivning till deltidssjukskrivning ökar
 • Minst 25 % av deltagarna i projektet är i högre grad självförsörjande ett år efter avslut
 • Minst 90 % av deltagarna har en IRP/SIP eller likvärdig rehabiliteringsplan
 • Minst 75% av samarbetsparterna upplever att projektet är till stöd för dem i handläggning/möte med målgruppen
 • Samtliga aktörer i projektet ger uttryck för ökad kunskap om målgruppen och dess behov

Samarbetsparter

Danderyds Sjukhus, högspecialiserad smärtrehabilitering är projektägare. Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem finansierar projektet tillsammans med Region Stockholm.


Läs mer om projektet