Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Intervju: Mattias Svahn, projektledare för Demokratikompassen

Vem är du?

Mitt namn är Mattias Svahn och jag är projektledare Demokratikompassen. Jag har sedan flera år tillbaka ett stort ideellt engagemang för rättighetsfrågor där jag främst arbetat med frågor som rör rätten till bostad och hälsa, men även ungas rättigheter och inkludering i samhället.

Kan du kort berätta om Demokratikompassen?

Demokratikompassen är ett projekt som finansieras av MUCF (Myndigheten för ungdoms-och civilsamhällesfrågor) och drivs av Verdandi, där unga tillsammans med andra unga får möjlighet att göra sina röster hörda och påverka politiken där de bor. I Stockholms län samarbetar vi med Samordningsförbundet Huddinge-Botkyrka-Salem och insatsen Lyra. Under ca. åtta träffar kommer deltagarna att få arbeta fram olika frågeställningar som rör det lokala samhället och som de tycker är viktiga frågor att driva. De får skapa en enkätstudie som skickas ut till andra unga och kommer sedan presentera resultaten i en rapport som överlämnas till lokala beslutsfattare.

Vad är dina förhoppningar om projektet?

Min förhoppning är att projektet lyckas sänka trösklarna för engagemang i den lokala politiken och att deltagarna känner att de får med sig nya verktyg för hur de tillsammans med andra kan göra sin röst hörd i den lokala demokratin. Min andra förhoppning är att vi lyckas utveckla en bra metod som vi kan sprida vidare och som andra unga och organisationer kan använda för att utöka ungas inflytande på lokal och nationell nivå.

Läs mer om LYRA

Läs mer om Verdandi

Läs mer om MUCF

Mattias Svahn, projektledare Demokratikompassen

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content