Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Fyra snabba frågor till Stina Scott på Youth 2030

Stina Scott, Youth 2030 Movement

Förra våren inledde Samordningsförbundet HBS och projekten Lumena Conecto ett samarbete med Youth 2030 för att stötta både lokalt och regionalt i hur vi inkluderar unga i inflytandeprocesser.

Stina kommer att hålla ett digitalt utbildningstillfälle om deltagarinkludering den 7 mars och vi har därför passat på att ställa några korta frågor till henne.

1. Berätta lite kort vad du gör på Youth?

Jag är projektledare på föreningen Youth 2030 Movement och det innebär att jag arbetar med många av våra projekt för ungas inflytande och delaktighet runt om i landet. Jag både koordinerar kortare insatser som föreläsningar och projektleder större samarbeten som det vi har med er i HBS och Lumena Conecto.

I min roll har jag lyxen att få blanda det strategiska perspektiven med det operativa genomförandet – vilket jag tycker är oerhört kul!

2. Hur ser samarbetet ut med HBS och Lumena Conecto, vad har vi gjort hittills?

Vi arbetar med Samordningsförbundet HBS både genom att stötta i det regionala arbetet i Lumena Conecto och i det lokala. Det gör vi genom att arbeta tillsammans med frågan kring ungas inflytande och delaktighet på både en strategisk och operativ nivå.

Lokalt för HBS har vi tillsammans tagit fram en plan för hur unga kan få mer delaktighet och inflytande i beslut inom projektet (och i organisationen), delat med oss av erfarenheter från andra håll i landet. Vi har även haft en workshop med unga ifrån lokala verksamheter där de har fått beskriva hur och vad de vill påverka.

3. Vad tycker du saknas i organisationer för att unga ska inkluderas mer i inflytandeprocesser?

Egentligen så borde det vara en självklarhet redan idag – det står ju i lagen. Men vi vet ju också att det är svårt att genomföra i praktiken och det tror jag i mångt och mycket beror på den syn vi har på unga i samhället idag.

När gruppen unga ses på som en grupp som “är så känslostyrd”, “inte är så ansvarsfull” och “inte har ett utvecklat konsekvenstänk än” – så är det inte konstigt att vi bygger upp strukturer som exkluderar dom. Vi kan använda de bästa metoderna i världen – men har vi inte med oss det här perspektivskiftet och granskar hur vi faktiskt ser på unga så kommer inte metoderna att fungera och hålla i längden.

4. Vad hoppas du allra mest på att vårt samarbete ska ge?

Att fler unga får chansen att påverka det som betyder mycket för dom. Att vi når ett perspektivskifte internt i samordningsförbundet och alla aktörer som är med. Och att vi har byggt strukturer för detta som håller i längden.

Utbildningstillfälle om deltagarinkludering med Youth2030 – Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem. (samordningsforbundethbs.se)

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content