Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Utbildningstillfälle om deltagarinkludering med Youth2030

Unga vill vara delaktiga, föra fram sina åsikter och vara med och bestämma kring saker som påverkar dem. Samtidigt känner många unga runt om i landet att det inte går, och det finns en besvikelse över en vuxenvärld som gång på gång väcker förväntningar och förhoppningar på att lyssna på ungas röster men sen inte levererar.

Vuxna vill ta in ungas åsikter och skapa inflytandeprocesser, men ändå finns det svårigheter i våra strukturer och organisationer att göra det på riktigt. Vid det här utbildningstillfället kommer vi att prata om hur deltagarinkludering kan se ut, varför vi behöver arbeta med det och hur vi faktiskt kan nå dit.

Vi kommer gå igenom vad det innebär att i praktiken och på ett systematiskt sätt inkludera, involvera, och skapa delaktighet. Vi kommer att utgå ifrån ett barn- och ungdomsperspektiv, men alla verktyg och perspektiv kan användas för att skapa bättre förutsättningar för deltagarinkludering för alla.

Om föreläsaren:
Youth 2030 Movement är en rörelse av demokratiaktivister, unga ledare, barnrättskämpar och allierade vuxna. Tillsammans river vi hinder mellan unga och makten. Vi skapar sammanhang där unga gör sina röster hörda och får påverka. Vi hjälper beslutsfattare och myndigheter att öppna sina dörrar och ta vara på ungas kraft, engagemang och idéer.

Tillsammans med projekten Lumena och Conecto utforskar vi hur unga kan få mer inflytande i frågor som de vill påverka – och hur våra organisationer kan bygga strukturer för detta.

 

För anmälan besök Conectos bokningssida (länk)


Denna föreläsning är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.

Tid och plats

Utbildningstillfälle om deltagarinkludering med Youth2030

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att handlägga din anmälan till föreläsningen. För mer information om hur dina personuppgifter behandlas klicka på länken..

Skip to content