Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Arbetsgivarnätverket underlättar matchningsarbetet av deltagare

Arbetsgivarnätverket som startade på initiativ av MIA Vidare Huddinge Botkyrka Salem i början av 2019 har fortsatt att träffas digitalt. Under en halvtimme varannan vecka ses nätverket för utbyte av information och tips om olika arbetsgivare för att underlätta matchningen av deltagare. I våras genomförde nätverket dessutom en gemensam digital jobbjakt som gav positiva resultat.

Utbyte av arbetsgivarkontakter

Nätverksidén föddes ur behovet av att utbyta arbetsgivarkontakter med andra kollegor i liknande funktioner inom andra verksamheter i upptagningsområdet. Medarbetarna i MIA noterade att de fick in en hel del arbetsgivar-kontakter som de inte kunde använda till sina deltagare och tänkte att andra kollegor kunde ha matchande deltagare och vice versa.

 

 

En enkel arbetsform för effektivt matchningsarbete

Vid senaste träffen noterade flera i nätverket att det finns en ökad efterfrågan bland arbetsgivarna i dagsläget jämfört med innan sommaren, vilket bland annat de senaste jobbjakterna visat. Någon i nätverket delade även med sig om ett lyckat digitalt studiebesök hos en arbetsgivare för en person som funderade på att studera till undersköterska. Arbetsgivarnätverket har kommit att bli ett effektivt och enkelt sätt att matcha deltagare med arbetsgivare. Och för kollegorna i nätverket blir det ett ovärderligt stöd i arbetsgivararbetet.

Arbetsgivarnätverket består idag av en löst sammansatt grupp från bland annat MIA VIDARE, Arbetsmarknadsenheten och IPS i Huddinge kommun, IPS i Botkyrka kommun, Arbetsförmedlingen och Talangakademin. Gemensamt är att alla arbetar riktat mot arbetsgivare utifrån deltagare/arbetssökande.


Vill du veta mer eller delta i arbetsgivarnätverket? Ta kontakt med Ellinor Younis Forssman, som ingår i nätverket och arbetar som SE-handledare i MIA Vidare. Du kan även nå Ellinor på te. 070-198 79 88.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content