Nu finns en webbaserad utbildning som vänder sig till dig i Samordningsförbundets styrelse. Utbildningen är även tillgänglig för alla som är intresserade av att lära sig om finansiell samordning.

Utbildningen ger en grundläggande kunskap om uppdraget som styrelseledamot och tar cirka 25 minuter att slutföra.

Webbutbildning: Styrelse­ledamot i samordnings­förbund

Tillbaka