Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Utvärdering: Arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag inom MIA Vidare

Vi har tillsammans med Samordningsförbundet i Södertälje tittat närmare på en av insatserna i MIA Vidare som handlar om arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) med hjälp av företaget Oxford Research.

Utvärderingen visar att arbetsträningen på ASF i stora drag har bedrivits på ett effektivt sätt och varit anpassat till projektets mål och deltagarnas behov. Arbetsträning bidrar positivt till stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content