Vi har tillsammans med Samordningsförbundet i Södertälje tittat närmare på en av insatserna i MIA Vidare som handlar om arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag (ASF) med hjälp av företaget Oxford Research.

Utvärderingen visar att arbetsträningen på ASF i stora drag har bedrivits på ett effektivt sätt och varit anpassat till projektets mål och deltagarnas behov. Arbetsträning bidrar positivt till stegförflyttning närmare arbetsmarknaden.

Tillbaka