Idag har förbundet genomfört sin årliga planeringskonferens med styrelse och beredningsgrupp. Vi har pratat prioriteringar, utvecklingsområden och framtidsvision. Tack alla ni som bidrar till att samverka kring utvecklingen av en gemensam helhetssyn utifrån förbundets uppdrag och individens behov.

Presentation planeringskonferens 2022

Nulägesanalys hösten 2022

Tillbaka