Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Styrelseordförande summerar mandatperioden

Samordningsförbundet leds av en styrelse som består av representanter från medlemsmyndigheterna och i början av nästa år är det dags för nyval av ordförande och vice ordförande. Eva Carlsson-Paulsén (M) har varit förbundets styrelseordförande sedan 2019 och vi bad henne summera den gångna mandatperioden.

1. Vad har varit Samordningsförbundets främsta bidrag under perioden?

Det är svårt att sätta fingret på exakt, men vi har haft god samverkan mellan medlemsparterna. Vi har satt den enskilde i fokus, och vi ställde om snabbt under pandemin och hittade nya lösningar. Jag tycker även att det har erbjudits många bra seminarium med fokus på det som har efterfrågats.

2. Vad behöver vi fortsätta att utveckla?

Vi behöver hela tiden utveckla hur vi synliggör förbundets uppdrag och verksamhet även utanför vårt område.

3. Hur har arbetet i styrelsen fungerat under mandatperioden?

Jag tycker att arbetet har fungerat bra och att våra representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Regionen och kommunerna har lyft viktiga frågor utifrån den roll vi har.

4. Medskick till nästa styrelse?

Ett medskick är att ha ett delat ordförandeskap mellan kommunerna. Jag tycker även att det har fungerat bra med en blandning av fysiska och digitala möten. En annan viktig del i styrelsearbetet är att göra studiebesök ute i verksamheterna, vilket blir möjligt igen nu efter pandemin. Ett sista medskick är att ta hand om varandra, var lyhörd för om någon medlemspart upplever problem för att kunna hitta alternativa lösningar och till sist, lyssna på varandra.

Eva Carlsson-Paulsén (M), ordförande

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content