Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Sommarhälsning från förbundschefen

Våren har varit händelserik med en till stora delar ny styrelse och uppstart av nya länsgemensamma satsningar med stöd av Europeiska Socialfonden och det nya lokala projektet Din Tur. Samtidigt arbetar vi tillsammans varje dag för att upprätthålla, underhålla och fortsätta utveckla den samverkan som byggts upp under de tio år som Samordningsförbundet nu verkat i Botkyrka, Huddinge och Salem.

Rehabiliteringsansvaret är idag uppdelat på flera sektorer där varje aktör bedriver insatser utifrån egna uppdrag och ansvarsområden. För vissa personer utgör sektoriseringen hinder för en effektiv rehabilitering. Genom samordningsförbund kan myndigheter, kommunal verksamhet och vården ta ett samlat ansvar utifrån ett helhetsperspektiv på den enskildes behov och arbeta aktivt för att nå de personer som har störst behov av samordnade insatser. Här finns det stora möjligheter att göra skillnad. Och när vi nu summerar det första halvåret 2023 ser vi att de insatser som samordningsförbundet finansierar gör skillnad på riktigt.

”Att dom är med hela vägen är stort. Man blir inte bara slussad fram och tillbaka mellan olika instanser. Handledaren följer med på studiebesök och sen första gången på arbetsplatsen när man hittar något. Jag vet inte om jag hade vågat gå dit annars.” (Deltagare i UPIS)

Genom att bygga strukturer för samverkan och kompetens i sakfrågorna, genom kännedom om vilka aktörer som finns lokalt och vilka som kan bidra med idéer och handlingskraft gör vi det möjligt att möta behov som annars riskerar att tappas bort.

Ett stort tack till alla medarbetare, chefer och samverkanspartners som varje dag arbetar för att fler Botkyrkabor, Huddingebor och Salembor ska få möjligheten att må bra och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt tack till alla deltagare som bidragit med värdefull kunskap till vårt utvecklingsarbete genom att svara på enkäter och som delat med sig av sina erfarenheter till bl.a. vår styrelse och i Riksdagen.

Vi ser fram emot att till hösten möta dig på våra webbinarier, på LinkedIn och i olika samverkansforum. Till dess vill jag önska dig en avkopplande sommar fylld med det som gör att just du mår bra och kan ladda batterierna.

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content