Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Sommarhälsning från förbundschefen

Sommaren är här och vi summerar en intensiv vår med många möten över gränserna och med fullt fokus på samordningsförbundets uppdrag; -att möjliggöra ett stöd till personer utifrån ett helhetsperspektiv.

Ett stort tack till alla medarbetare, chefer och samverkanspartners som varje dag arbetar för att fler Botkyrkabor, Huddingebor och Salembor ska få möjligheten att må bra och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Ett särskilt tack till alla deltagare som bidragit med värdefull kunskap till vårt utvecklingsarbete genom att bland annat delta i workshops tillsammans med Youth 2030. Till hösten fortsätter vi arbeta för ungas delaktighet!

Under våren har fler deltagare kunnat ta del av den verksamhet som samordningsförbundet finansierar och hälften av alla personer som avslutar sitt deltagande arbetar eller studerar. Det är en verksamhet att vara stolt över och en samverkan som är viktig att värna.

Som komplement till all den fina verksamhet som redan sker i samverkan startade under våren det nya projektet SAMSAS upp med uppdrag att erbjuda personer som läser SFI parallella stödinsatser. Läs mer om det i nyhetsbrevet. Vi är också glada över att i förra veckan fått veta att Europeiska Socialfonden beviljat ytterligare medel till samordningsförbundet i Stockholms län för att fortsätta möjliggöra gemensam kompetensutveckling för samordningsförbunden och dess medlemmar. De extra medlen betyder att verksamheten i Conecto kan fortsätta .

Vi ser fram emot att till hösten möta dig på våra seminarier, på LinkedIn och i olika samverkansforum. Kanske ses vi den 27 augusti då vi bjuder in alla att få veta mer om alla de verksamheter som samordningsförbundet finansierar?

Till dess vill jag önska dig en fin sommar!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content