En av slutsatserna i rapporten från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, är att vi kan motverka utanförskapet med ett mer sammanhållet stöd där tidigare och mer långsiktiga insatser är nyckeln.

MUCF föreslår bland annat att ökade insatser finansierade av samordningsförbunden bör prioriteras i ett fortsatt arbete med unga som varken arbetar eller studerar.

MUCF skriver också att det krävs ett stort arbete och bra samverkan mellan offentliga aktörer på lokal, regional och nationell nivå för att skapa bättre förutsättningar och möta de behov av stöd som finns.

Tillbaka