Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Resultat: Förstudien om Unga Huddingebor avslutad

– Viktiga insikter om unga vuxna utifrån deras egna berättelser

 

Samordningsförbundet har finansierat en förstudie för samordnat stöd till unga Huddingebor mellan 16 – 29 år som inte arbetar eller studerar. Syftet har varit att kartlägga de ungas behov för att utveckla ett samordnat stöd som kan möta de behov som unga vuxna har, för att ta sig till arbete eller studier. Intervjuer har genomförts med unga Huddingebor och medarbetare inom verksamheter för unga vuxna för att fånga deras berättelser utifrån metoden tjänstedesign.

Förstudien presenterar viktiga insikter om målgruppen och beskriver de unga vuxnas behov och beteenden utifrån fyra behovsgrupper:

Den vid målsnöret, Den omständighetsdrabbade, Den kapabla, Den på botten.

 

Grafen visar behovsgrupper i förhållande till försörjning och aktivitet
Bild, Behovsgrupper ur Förstudie Unga Huddingebor

 

Unga vuxna behöver individuell coachning

Några av insikterna som presenteras i förstudien är bland annat att många unga vuxna behöver individuell coachning, men att de inte får det.

Det borde finnas ett ”LYRA” för dem utan diagnos som mår dåligt och som är utan jobb och målinriktning i livet.”

 

Komplicerat och svårt med myndigheternas stöd

Många upplever också att det är för komplicerat och svårt att söka stöd hos de statliga myndigheterna. De unga berättar att det känns skrämmande med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bland annat på grund av svår terminologi och formellt språk, som känns främmande. Eller som en ung vuxen uttryckte det:

 

“Min kompis behöver också hjälp som ex START, men han tycker att myndigheter är för läskiga.”

 

En del unga känner också att de måste visa sig duktiga för att bli beviljade stöd, eller att deras berättelse måste vara speciell för att passa systemet. Många önskar att myndigheterna fokuserade mer på människan och mindre på diagnosen.

 

Tydligare stöd i övergången från gymnasiet till vuxenlivet

Förstudien lyfter även andra insikter som att det bör finnas tydligare stöd i övergången från gymnasiet till vuxenlivet. Många unga vuxna upplever att de saknar de rätta verktygen att ta klivet från barn till vuxen. Livet efter gymnasiet kan för många komma som en chock. En annan insikt är att de unga vuxna behöver sociala kontakter och stöd för att ta sig igenom systemet. De statliga myndigheterna ställer höga krav på det egna ansvaret, vilket gör att många unga känner att de också behöver ett personligt stöd eller ombud som hjälper till. Många unga vuxna uppger också att de mår bra av att få träffa andra för att bryta utanförskap och ensamhet.

 

Förebyggande arbete skapar tillit och ger rätt förutsättningar 

Författarna till förstudien understryker att målgruppen unga vuxna är en heterogen målgrupp och att tillmötesgå behovet för målgruppen är komplext. De konstaterar att förebyggande arbete skapar tillit. Många unga i förstudien berättar att chansen ökar att de söker stöd och hjälp hos kommunen om de haft positiva erfarenheter i kontakt med kommunen när de var yngre. Det förebyggande arbetet innebär också att ge dem rätt förutsättningar, individanpassat stöd och verktyg.

Författarna konstaterar också att man behöver göra fler intervjuer och fältbesök när det gäller målgruppen unga vuxnas behov för att bättre tillgodose målgruppens behov.


Mer om förstudien:

» Rapport: Unga Huddingebor – en förstudie om målgruppen unga Huddingebor som varken arbetar eller studerar och behöver samordnat stöd (pdf)

» Presentation: Unga Huddingebor (pdf, kortversion)

Författare: Ibrahim Obsiye, projektledare, Huddinge kommun & Sofia Ahlström, tjänstedesigner, Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content