Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Rapport från Jämställdhetsmyndigheten

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att i dialog med relevanta myndigheter och aktörer genomföra en kvalitativ studie om utrikes födda kvinnor utanför arbetsmarknaden. Studien syftar till att fylla kunskapsluckor om kvinnornas behov och situation och ska inkludera aspekter som kan utgöra signifikanta hinder för arbetsmarknadsinträde.


Resultat från studien ska beaktas i den myndighetsgemensamma plan som Jämställdhetsmyndigheten enligt samma uppdrag ska utarbeta tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, Länsstyrelsen Västernorrland och Socialstyrelsen.


Samordningsförbundet har varit med i dialog med Jämställdhetsmyndigheten i framtagandet av rapporten.


Läs rapporten (länk)

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content