Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Ny medarbetare i kansliet: Välkommen Sophie Berglöf!

Hej Sophie, du ska vikariera för Ida Melin som utvecklingsledare och har redan hunnit jobba i drygt en månad, vad är dina intryck hittills?

– Jag tycker att det är en spännande bredd i förbundet med två statliga myndigheter, region och tre kommuner! Och det görs otroligt mycket för att utveckla samverkan kring de människor som behöver samordnat stöd. Samordningsförbundet som forum är verkligen en möjlighet för parterna att kunna gå utanför de egna ramarna! En slags trampolin för att testa nya arbetssätt, metoder som ännu inte prövats. Det tycker jag är stort.

Vad du ser mest fram emot?

– Att få vara en del i arbetet med att utveckla samverkan inom ramen för förbundet. Sedan tycker jag att det är särskilt roligt att få vara med från början när det gäller förstudien Startplats Ung som ESF är med och finansierar. Målet med förstudien är att få fördjupad bild av unga vuxnas behov av arbetsmarknadsinriktat stöd inför kommande satsningar och eventuella genomförande projekt. Förstudien startar nu i februari och genomförs utifrån metoden tjänstedesign, vilket känns jättespännande med deltagarfokuset oach att som utvecklingsledare få stödja det arbetet.

Möter du unga i behov av stöd för att närma sig arbete?

Inom förbundet pågår ett projekt i syfte att del av ungas upplevelser och behov. Vet du någon som vill ställa upp på en intervju? Läs mer här!

Har du något du vill skicka med till medarbetarna i medlemsorganisationerna? 

Ja. Jag har följande två frågor:

Vad skulle du vilja att förbundet satsar på när det t ex. gäller webbinarier, föreläsare du är intresserad av?

Vilka utmaningar ser du och som du skulle vilja att vi samlas kring t ex. genom en workshop tillsammans med annan part i förbundet? Hur kan vi hjälpa till?

Vi tar gärna emot förslag! Maila eller ring någon av oss på kansliet!


Sophie Berglöf är utbildad socionom med inriktning ledning och organisering. Hon har senast arbetat som projektledare för Famnas projekt Kugghjulet och dessförinnan som projektledare i Mobilisering inför arbete, MIA, för Samordningsförbundet Östra Södertörn. Sophie har även varit projektledare för andra samverkansprojekt inom offentlig sektor och har tidigare jobbat inom socialtjänsten och Försäkringskassan. Organisationer och organisationspsykologi har alltid intresserat Sophie och i synnerhet kommunikationsstrukturerna i verksamheter. Det har gjort att utvecklingsinriktade projekt alltid varit lockande.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content