Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Nu finns deltagarbedömningar i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada!

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem har inom Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) arbetat fram indikatorer för att mäta hur både deltagare och medarbetare upplever stödet i insatserna som finansieras av samordningsförbunden.

Deltagarbedömningarna från 2018 finns nu i Kolada, där du kan följa kommuners och regioners verksamheter från år till år för analyser och jämförelser!

Elin Asplund, förbundschef för Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem ser mycket positivt på att indikatormåttet tagits med i Kolada:

“Indikatormåttet ser jag som ett bra komplement till den befintliga statistiken i Kolada. Det är ett stort framsteg i arbetet med att stärka brukarperspektivet i utvecklingen av samverkansarbetet inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Min förhoppning är att måttet tillsammans med andra ska kunna bidra till ökat lärande och sporra oss att bli ännu bättre!”  

Elin Asplund, förbundschef   

Länkar till mer information:


*Kolada ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting är föreningens medlemmar.

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content