Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Intervju med Annette Hedlin, delprojektledare för det lokala ESF-projektet inom Lumena

Intervju med Annette Hedlin

Annette Hedlin är delprojektledare för det lokala ESF-projektet inom Lumena som syftar till att utveckla samordnat stöd för unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Huddinge, Botkyrka och Salem. Särskilt fokus på unga med funktionsnedsättning, låg utbildning och utrikes födda kvinnor.

Vem är du, berätta lite kort om dig själv?

Jag är en person som har hunnit en bit in i livet. Barnen, två stycken, har flugit ut och kvar är nu man och pudel! När jag inte ägnar mig åt dessa två, ägnar jag en stor del av min fritid åt att sjunga, både i kör och i en liten sångarensemble.

Jag har sedan 90-talet arbetat i olika chefsroller främst inom utbildningsområdet, alltid med något utvecklingsuppdrag. 2016 kom jag till Huddinge och fick förmånen att organisera och leda arbetet med att ta emot nyanlända för bosättning därefter från 2019 har jag varit verksamhetschef för Arbete- och försörjning inom Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Vad ser du mest fram emot med uppdraget som projektledare för Lumena/UVAS?

Att, tillsammans med ett fantastiskt projektteam,  utveckla funktioner som ger unga som varken arbetar eller studera ett rikare och mer sammanhållet stöd för att de ska kunna etablera sig i samhällsliv- och arbetsliv. Att utveckla arbetsmetoder som bygger på att möta upp människor utifrån en övertygelse om att de är resursstarka och det finns lösningar för var och en av dem.  Något som vi bland annat hoppas ska innebär att fler ska vilja och kunna bedriva studier i någon form, ofta parallellt med andra stödjande insatser.

Vad är på gång just nu?

Rekrytering har varit första prio och är nära nog klar i dag. Teamet kommer att bestå av sex-sju medlemmar. Alla är rekryterade internt från Botkyrka och Huddinge. Gruppen i sin helhet kommer troligen att vara på plats i maj, ett par teammedlemmar finns redan vid min sida och vi samarbetar för att starta upp projektet och skapa förutsättningar för att ta emot deltagare i maj.

Vi kommer i vår att inrikta oss på att, i samverkan med de som arbetar med kommunala aktivitetsansvaret, ta emot unga som är 19-20 år. Vi tror att kan vi göra nytta inför en sommar där många inte har någon aktivitet som t.ex. ett sommarjobb. Den 3 maj kommer vi också att bjuda in till en halvdagskonferens för att vara i dialog med personal från verksamheter som också, på olika sätt, har uppdrag där de möter personer som ingår i målgruppen UVAS.

Vilka utmaningar ser du?

Hela uppdraget är en enda stor utmaning. Men det som känns mycket utmanande är att nå målgruppen. Det vi vet är att många som skulle ha nytta av en kontakt med oss i projektet inte är aktiva i samhället och därmed ”osynliga”. Att finna smarta strategier och metoder för att söka upp och erbjuda insatser till dem är verkligen en utmaning.

Vad hoppas du mest av allt på?

Att få se många unga människor hitta sin väg till ett rikt och socialt hållbart liv!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content