Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Inspirationsdag om unga som varken arbetar eller studerar

Den 19 januari anordnade Samordningsförbundet en eftermiddag för våra kollegor i Huddinge, Botkyrka och Salem som arbetar för att unga ska få rätt vård, stöd och insatser för att kunna närma sig studier och arbete. Syftet med eftermiddagen var att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte, fördjupad kunskap om våra verksamheter och hur vi bäst samverkar med varandra. Temat för dagen var uppsökande arbete, i en bredare mening. Alltså inte bara vad ”uppsökare” gör utan även om hur vi på andra sätt ska kunna nå fler, som vi inte når idag. Bland annat genom att samarbeta med aktörer som möter unga i andra miljöer och som med information och kontaktskapande skulle kunna bli en typ av ”ambassadörer” för våra verksamheter.

Bildspelet från dagen hittar du här.

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content