HälsoSam

Hälsoarena med friskvårdsaktivitet för att stärka deltagare fysiskt och mentalt på vägen mot återgång i arbete.

OBS! HälsoSam startar inga nya grupper för närvarande på grund av personalbrist. Dock kan HälsoSam kontaktas för eventuell planering av enskild deltagare.

HälsoSam startade februari 2011 för att vara en fysisk aktivitetsarena som arbetar med att stärka hälsan psykiskt och fysiskt hos personer på väg mot en återgång i arbete. Insatsen startades som en länk i en kedja processer i syfte att föra deltagare närmare arbetsmarknaden. Att skapa motivation och god hälsa genom fysisk aktivitet visade sig vara ett framgångsrikt recept och idag har insatsen utökat sin verksamhet till bredare målgrupper och utbud av aktiviteter.

Insatsen drivs av Huddinge kommun i samverkan med Botkyrka och Salems kommun samt landstinget, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Alla medlemmar kan anmäla deltagare till insatsen.

I insatsen arbetar en friskvårdskonsul med kompetens inom rehabiliteringsarbete, mindfulness samt ledare för fysisk aktivitet på recept.

HälsoSam har fyra hälsokurser med olika anpassningsnivåer:

  • Basprogram – för alla som vill komma igång genom anpassad fysisk aktivitet
  • HälsoSam på lätt svenska – för individer med bristande kunskaper i svenska språket
  • Individuellt program – för personer som av hälsoskäl inte kan vistas i grupp
  • Påbyggnadsprogram – ”Steg 2” för deltagare i tidigare grupper som behöver stabilisera sin nyvunna motivation för fysisk aktivitet

Dessa program ges i grupper om 10-12 personer under en 8-10 veckors period.

Programmen innehåller bland annat:

  • Hemuppgifter med individuellt vald fysisk aktivitet
  • Kompetenshöjande föreläsningar om bland annat kost, sömn och stress
  • Testa på nya träningsformer t.ex. Mindfulness, chi ball och yoga.
  • Studiebesök på olika hälso- och aktivitetslokaler.
  • Individuella hälsoplaner och hälsoprofiler

Målgrupp

Insatsen vänder sig till personer i alla åldrar som behöver en motiverande och arbetsförberedande insats genom att arbeta med hälsa och fysisk aktivitet. Insatsen tar emot män och kvinnor i arbetsför ålder, från 18 år och uppåt med behov av samordnad rehabilitering och som bor i Huddinge, Botkyrka och Salem.

Mål

Målet är att deltagarna upplever en förbättrad hälsa, tar eget ansvar för sin fortsatta rehabilitering och att deltagarna ska förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta.