Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

HälsoSam erbjuder inte längre någon gruppverksamhet

HälsoSam kommer under hösten inte att starta några nya grupper på grund av personalförändringar. De deltagare som innan sommaren anmält sig till gruppverksamhet kommer att erbjudas individuella hälsosamtal med friskvårdskonsulent. Beslutet har tagits av Huddinge kommun i samråd med Samordningsförbundets kansli och grundar sig i att Huddinge kommun fattat beslut om att efter årsskiftet 2019/2020 inte längre driva HälsoSam. Då HälsoSam nu endast har en personal kan inte heller gruppverksamhet erbjudas under hösten.

Vi ser nu över hur de erfarenheter som kommit ut HälsoSam kan tas tillvara på bästa sätt och kommer att följa behovet av eventuella kompletterande insatser.

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content