Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Genuskompassen 11 december

För att öka kvinnors och mäns möjligheter att närma sig studier och arbete på lika villkor behöver vi bryta de invanda mönster och förväntningar som ställs på individer utifrån kön. Under föreläsningen får du kunskap om genuskompassen, ett konkret redskap som kan hjälpa dig att integrera jämställdhetsarbetet i mötet med människor i din arbetsvardag.

Genuskompassen skall ses som ett stöd i det operativa arbetet med att arbeta jämställt med kvinnor och män i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Att alla, oavsett kön, får lika goda möjligheter utifrån individuella förutsättningar och inte utifrån kön.  Vi får veta hur verktyget är uppbyggt och tips för hur och när det kan användas.

Talare: Märta Lycken, Bitr. förbundschef, Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Anmäl dig till frukostseminariet här!

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content