Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Kunskapsdag i BIP (nytt tillfälle)

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk forskningsstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa behov att få ett arbete. Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat för att närma sig arbete. Det gör att arbetssättet lämpar sig särskilt bra för verksamheter som […]

Kunskapsseminarium i suicidprevention

Seminariet riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor. Föreläsare: Daniel Frydman, psykiater, psykoanalytiker och expert inom området självmord. Datum: 11 juni Tid: 9:00 – 10:30 (inklusive frågor) Plats: Föreläsningen sker via Zoom – du får länken skickad till din mail dagen innan. Anmälan sker via Lumena […]

Kunskapsdag om arbetsgivararbete utifrån metoden Matchning dag 1

Välkommen till en kunskapsdag i Matchning från dag 1 och metodens förhållningssätt – alla är matchningsbara. Metodskaparen Ayse Andersson kommer att gå igenom allt ifrån kartläggning och arbetsmarknadsanalys till strategiskt arbete med arbetsgivare och vikten av teamarbete kring både arbetssökande och arbetsgivare. Metoden har visat sig vara framgångsrik i matchningsarbetet för personer som bedöms vara […]

Lågaffektivt bemötande

Detta kunskapsseminarium fokuserar på att introducera kunskapen om lågaffektivt bemötande, en metod som betonar en lugn och förtroendefull kommunikation. Föreläsningen kommer att beröra frågor som: – Varför är ett lågaffektivt bemötande så viktigt i arbetet med att stötta personer med särskilda behov att komma ut i arbete och studier? – Hur kan lågaffektivt bemötande vara […]

Brottsförebyggande arbete med barn och unga

Hur kan vi förebygga och förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet?  Detta kunskapsseminarium kommer att fokusera på vad som skapar kriminalitet och vilka riskfaktorer som kan påverka barns utveckling negativt och öka risken för att begå brott. Föreläsaren Nadim Ghazale kommer också att prata om vikten av samverkan i brottsförebyggande syfte mellan socialtjänst, […]

Det handlar inte om heder – om våld och förtryck i hederns namn

Utbildningstillfällena inom NNS regeringsuppdrag Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld i samarbete med ESF projektet Motverka våld i nära relationer fortsätter. Nästa tillfälle är 22 mars. Välkommen till ”Det handlar inte om heder – om våld och förtryck i hederns namn” den 22 mars, kl 09:00 – 12:00. Sprid inbjudan till alla du […]

Välfärdsguiden hjälper dig att hitta rätt!

Samordningsförbunden i Stockholms län bjuder in till två länsgemensamma webbinarium om hur det digitala verktyget fungerar och hur du hittar insatser. Under båda tillfällen får du träffa Välfärdsguidens redaktion och personer som använder Välfärdsguiden i sitt arbete. Kom och lyssna hur du kan ha nytta av guiden. Hur kan Välfärdsguiden bli ett komplement i ditt […]

Grundläggande kunskap om bipolär sjukdom och depression

Föreläsning med Katrin Skogberg Wirén om bipolär sjukdom och depression och vilket stöd vården ger personer med affektiva sjukdomar. Katrin kommer att gå igenom vad depression och bipolär sjukdom är, hur det är att leva med sjukdomen, hur den påverkar livet och arbetsförmågan och vad vården gör för att behandla och stödja personer med affektiva […]

Motverka våld i nära relationer

ESF-projektet Motverka våld i nära relationer i samverkan med NNS regeringsuppdrag Ökad upptäckt av psykiskt, fysiskt och sexuellt våld bjuder in till ett kostnadsfritt digitalt seminarium den 8 mars (på Internationella kvinnodagen). Jenny Freed berättar om sina erfarenheter av att leva i en relation som speglats av våld, och om betydelsen av att våga ställa […]

Frukostseminarium med MIA

Är du nyfiken på att veta mer om den förbundsfinansierade insatsen MIA – Mobilisering Inför Arbete? MIA vänder sig till personer som är i behov av samordnat stöd för att närma sig jobb eller studier. Den 19 mars bjuder verksamheten in till frukost och informationsträff där MIA-medarbetare berättar om hur de jobbar och hur insatsen […]

Skip to content