Våga fråga – det kan vara livsviktigt!

Seminarium med Charlotte Axelsson, samordnare för regeringsuppdraget Ökad upptäckt av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. NNS arrangerar ett seminarium med Charlotte Axelsson där hon berättar om vikten av att ställa rutinmässiga frågor om våld till alla som man möter i sin yrkesroll inom vården, socialtjänsten eller som handläggare på en myndighet. Seminariet är en samverkan […]

DO och Antidiskrimineringsbyrån

Diskrimineringsombudsmannen  Hur utbredd är diskrimineringen i Sverige? I vilka situationer utsätts människor för diskriminering och på vilka sätt? Diskrimineringsombudsmannens (DO) första årliga rapport om förekomsten av diskriminering visar bland annat att diskrimineringen är utbredd i samhället och att det finns stora risker för diskriminering i arbetslivet och i skolan. Love Ander, utredare på DO, berättar […]

Vad är PTSD och hur kan det ta sig uttryck?

Vad är posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och kan det ta sig uttryck? Hur kommer det sig att sjukdomen kan debutera långt efter att traumatiska händelser skett?  Frida Johansson Metso kommer bland annat lyfta exempel på hur gott samarbete mellan vården och andra aktörer runt den traumatiserade klienten kan påskynda återhämtning. Föreläsare: Frida Johansson Metso, samordnare på […]

Samordningsförbundet firar 10 år!

Varmt välkommen att fira förbundets 10-års jubileum den 10 oktober i Växthuset! Vi kommer att starta morgonen med en lyxig frukost, sen bjuds det på mingel, överraskningar och självfallet tårta! Under förmiddagen kommer det även ges möjlighet att träffa Samordningsförbundets insatser och ta del av guldkorn från verksamheterna under årens lopp. Dela gärna vidare inom […]

Kom igång med Välfärdsguiden!

Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och digital tjänst som guidar dig genom välfärdssystemet.  Välfärdsguiden är till för alla – för dig som söker stöd, för anhöriga och för personal på myndigheter. Här finns samlad kunskap och tips om insatser som leder självständighet, egen försörjning, god hälsa och balans i livet. Här kan du söka efter […]