Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Förstudien Unga i Huddinge har startat igång!

Ibrahim Obsiye

Ibrahim Obsiye är projektledare för förstudien och anställd inom Huddinge kommun. Han har tidigare arbetat med nyanlända och försörjningsstödsfrågor. Ibrahim har en fil.kand. i socialpsykologi.

Vi träffade Ibrahim för att ställa några frågor om projektet!

Samordningsförbundet finansierar förstudien unga Huddingebor mellan 16 – 29 år som inte arbetar eller studerar. Syftet är att kartlägga de ungas behov för att utveckla ett samordnat stöd som kan möta de behov som unga vuxna har, för att ta sig till arbete eller studier.

Förstudien är i uppstartsfasen och Ibrahim berättar närmare om upplägget för kartläggningen:

Studien genomförs genom att träffa personer inom målgruppen eller närstående till målgruppen för intervjuer. Detta för att lära mig mer om deras livssituation. För att hitta personer för intervjuer har jag lagt ut information i olika grupper i sociala medier främst Facebook.

Men Ibrahim är även öppen för att hitta och använda alternativa vägar och kontakter för att kartlägga gruppens behov:

Vi får se hur det utvecklar sig, om vi behöver titta på vilka andra grupper eller aktörer som arbetar närmast målgruppen och som vi kan intervjua. Finns det närstående eller bekanta till målgruppen som kan hjälpa oss med att berätta mer om målgruppens behov, så är det välkommet!

Förstudien kommer att pågå fram till i början av november i år. Ibrahim säger så här om vad han hoppas på med kartläggningen:

-Min förhoppning är att vi ska få större förståelse för behovet hos målgruppen. För det är en bred målgrupp som ibland blir bortglömd och för mig är det väldigt viktigt att komma närmare målgruppens liv och få större förståelse för deras behov för att vi ska sedan skapa konkreta samverkan och insatser.

Ibrahim är både glad och stolt över att få driva förstudien med fokus på unga vuxna:

Det är en utmaning i dagens samhälle då vi befinner oss i en utmanande tid för unga vuxna att hitta både arbete och studier. På grund av ojämn arbetsmarknad och ojämlika förutsättningar hamnar vissa unga utanför samhällets ramar och strukturer. Och det är något som jag är glad över att jag är en del av och som jag vill ändra på!

På frågan om vad som driver och engagerar Ibrahim, svarar han så här:

Jag är en hopplös optimist som alltid strävar efter och tror på det bästa hos människan och att varje individ kan utvecklas till nivåer som ingen annan kan tänka sig! Så utveckling och förändring är något som driver mig och engagerar mig både i arbetslivet och privat.

 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content