Logotyp Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Avancerad sökning

Intervju: Samverkan för hållbar rehabilitering kring personer med långvarig smärta och tolkbehov

Samordningsförbundet finansierar en förstudie som ska ta fram förslag på samverkan kring personer med långvarig smärta och tolkbehov. Förstudien genomförs av Smärtteamet på Danderyds sjukhus med Annika Olin som projektledare.

Det här är en patientgrupp som växer och som blir exkluderad på grund av sitt tolkbehov. Det kostar väldigt mycket både för samhället, men också för de personer som inte når fram till målet och blir lidande av det.”

Annika Olin, projektledare för förstudien

Pröva och utveckla en modell för hållbar rehabilitering

Syftet med samverkan kring behovsgruppen är att pröva och utveckla en modell som tidigt fångar upp personer som har eller riskerar långvarig smärta med tolkbehov. Men också att personerna ges bättre förutsättningar att bibehålla uppnådd effekt efter avslutad rehabilitering.

Samordningsförbundet en naturlig arena för samverkan

Danderyds sjukhus och smärtteamet har i sina tidigare projekt för behovsgruppen sett att det finns utmaningar innan och efter rehabiliteringen som kräver samverkan med andra parter för att lyckas med hållbara resultat för målgruppen. Annika berättar att utmaningarna innan rehabiliteringen ofta kan handla om oklarheter kring ekonomi, men även andra frågor som behöver rätas ut. Utmaningarna efter rehabiliteringen är att det saknas en sammanhållen kedja kring personen, så att hen inte faller tillbaka till samma läge som innan rehabiliteringen. Utifrån detta var det också naturligt att lyfta frågan inom ramen för Samordningsförbundet då det krävs samverkan.

Annika Olin hoppas på att projektet kan genomföras, så att modellen kan prövas och spridas till fler för att nå hållbara resultat för behovsgruppen och därmed samhällsvinster.

Projektansökan lämnas in i början av nästa år. Information om beslut och eventuellt startdatum meddelas därefter på vår hemsida bland annat.
 

NYHETSBREV

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Skip to content